Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II · Rozhodnutí č: 43/2004 - 83/2004

Obsah vydání 1/2004

Stáhnout PDF

43/2004 Správní řízení a vyčerpání předmětu řízení

Datum: 18.06.2003 · Sbírkové č.: 43/2004 · Sp. zn.: 7 A 555/2002 - 16 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.2; 261/2001 Sb.: §7 odst.3; 150/2002 Sb.: §78 odst.1; JUD11824CZ 10 Ca 81/98; JUD20228CZ 7 A 4/2000 - 33;

44/2004 Rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci

Datum: 04.02.2003 · Sbírkové č.: 44/2004 · Sp. zn.: 7 A 30/2001 - 24 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 4 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §244; 71/1967 Sb.: §62; 229/1991 Sb.: §9; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b);

45/2004 Správní soudnictví a jiná vada řízení

Datum: 27.05.2003 · Sbírkové č.: 45/2004 · Sp. zn.: 2 Ads 12/2003 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 6 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

46/2004 Správní soudnictví a přiznání odkladného účinku

Datum: 02.07.2003 · Sbírkové č.: 46/2004 · Sp. zn.: 1 Ads 10/2003 - 52 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 8 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §73; 150/2002 Sb.: §107;

47/2004 Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy

Datum: 03.07.2003 · Sbírkové č.: 47/2004 · Sp. zn.: Konf 19/2003 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2004 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §8a; 99/1963 Sb.: §244; 151/2000 Sb.: §2 odst.7; 151/2000 Sb.: §95; 151/2000 Sb.: §95 odst.8 písm.d); 13/2002 Sb.: §1;

48/2004 Političtí vězni a nově uložený trest

Datum: 28.05.2003 · Sbírkové č.: 48/2004 · Sp. zn.: 7 A 501/2002 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 12 · Vztah k předpisu: 261/2001 Sb.: §2 odst.1; 261/2001 Sb.: §3 odst.1; 261/2001 Sb.: §4 odst.4;

49/2004 Správní soudnictví a podjatost soudce

Datum: 10.07.2003 · Sbírkové č.: 49/2004 · Sp. zn.: Nao 28/2003 - 5 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 15 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1; 150/2002 Sb.: §8 odst.5;

50/2004 Správní soudnictví a úkony účastníků

Datum: 03.06.2003 · Sbírkové č.: 50/2004 · Sp. zn.: Na 148/2003 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5;

51/2004 Političtí vězni a postavení osob zařazených do táborů nucené práce

Datum: 18.06.2003 · Sbírkové č.: 51/2004 · Sp. zn.: 6 A 537/2002 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.; 87/1991 Sb.: §17; 198/1993 Sb.; 261/2001 Sb.: §2 odst.1;

52/2004 Kompetenční spory a přiměřené použití soudního řádu správního

Datum: 22.07.2003 · Sbírkové č.: 52/2004 · Sp. zn.: Konf 52/2003 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2004 · Strana: 19 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §8a; 131/2002 Sb.: §4; 131/2002 Sb.: §6; 150/2002 Sb.: §54 odst.4;

53/2004 Správní soudnictví a podjatost soudce

Datum: 19.03.2003 · Sbírkové č.: 53/2004 · Sp. zn.: Nao 2/2003 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1; JUD26319CZ Nao 2/2003 - 18;

54/2004 Restituce a rehabilitace a pravidla pro počítání času

Datum: 24.06.2003 · Sbírkové č.: 54/2004 · Sp. zn.: 2 A 1018/2002 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 261/2001 Sb.:; 261/2001 Sb.; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97;

55/2004 Správní soudnictví a dokazování u dožádaného soudu

Datum: 29.05.2003 · Sbírkové č.: 55/2004 · Sp. zn.: 5 Ads 5/2003 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 24 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §122 odst.2; 150/2002 Sb.: §10; 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

56/2004 Správní soudnictví a doručování

Datum: 27.05.2003 · Sbírkové č.: 56/2004 · Sp. zn.: 6 Afs 3/2003 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 27 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §47 odst.3; 99/1963 Sb.: §47 odst.4; 150/2002 Sb.: §42 odst.5;

57/2004 Správní soudnictví a lhůta k k podání kasační stížnosti

Datum: 25.09.2003 · Sbírkové č.: 57/2004 · Sp. zn.: 5 Afs 13/2003 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 29 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §40 odst.4; 150/2002 Sb.: §40 odst.2; 150/2002 Sb.: §40; 150/2002 Sb.: §40 odst.1; 150/2002 Sb.: §106 odst.2;

58/2004 Živnostenské právo a k pojmu "provozovna"

Datum: 28.08.2003 · Sbírkové č.: 58/2004 · Sp. zn.: 6 A 62/2002 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 455/1991 Sb.: §17; 455/1991 Sb.; 61/1997 Sb.: §2 odst.1 písm.l); JUD12322CZ 16 Ca 469/95;

59/2004 Azyl a právo na spravedlivý proces

Datum: 18.09.2003 · Sbírkové č.: 59/2004 · Sp. zn.: 5 Azs 5/2003 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 34 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.37 odst.2; 150/2002 Sb.: §36 odst.1; 150/2002 Sb.: §51;

60/2004 Správní řízení a jednání za společnost v likvidaci

Datum: 28.08.2003 · Sbírkové č.: 60/2004 · Sp. zn.: 5 A 122/2002 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §24; 71/1967 Sb.: §25 odst.1; 513/1991 Sb.: §68 odst.5; 513/1991 Sb.: §72; 591/1992 Sb.: §91a; 591/1992 Sb.: §91 odst.1; 591/1992 Sb.: §91;

61/2004 Političtí vězni a k postavení osob internovaných v centralizačním klášteře

Datum: 03.06.2003 · Sbírkové č.: 61/2004 · Sp. zn.: 2 A 555/2002 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.; 87/1991 Sb.: §18 odst.2; 198/1993 Sb.; 261/2001 Sb.: §2 odst.1;

62/2004 Možnosti soudní kontroly právních předpisů

Datum: 27.08.2003 · Sbírkové č.: 62/2004 · Sp. zn.: 7 A 170/2002 - 27 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 42 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.87 odst.1 písm.b); 1/1993 Sb.: čl.79 odst.3; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 431/2002 Sb.:; 431/2002 Sb.; JUD31642CZ I. ÚS 92/94;

63/2004 Podání kasační stížnosti po zastavení odvolacího řízení ze zákona

Datum: 28.08.2003 · Sbírkové č.: 63/2004 · Sp. zn.: 1 Ads 18/2003 - 66 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 44 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §129 odst.3;

64/2004 Stavební řízení a povolení změny stavby

Datum: 18.09.2003 · Sbírkové č.: 64/2004 · Sp. zn.: 4 As 27/2003 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 46 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 50/1976 Sb.: §88; 50/1976 Sb.: §137 odst.2; 50/1976 Sb.: §137; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.a); JUD4860CZ 29 Ca 19/93;

65/2004 Rozhodnutí správního orgánu a nepřezkoumatelnost

Datum: 28.08.2003 · Sbírkové č.: 65/2004 · Sp. zn.: 6 A 42/2001 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 49 · Vztah k předpisu: 1/1991 Sb.: §7 odst.3; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c); JUD5221CZ 6 A 102/93; JUD20102CZ 7 A 37/99 - 23;

66/2004 Nepřípustnost kasační stížnosti

Datum: 02.10.2003 · Sbírkové č.: 66/2004 · Sp. zn.: Na 710/2003 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 52 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §120;

67/2004 Rozhodnutí správního orgánu a nicotnost

Datum: 30.09.2003 · Sbírkové č.: 67/2004 · Sp. zn.: 6 A 82/2000 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 52 · Vztah k předpisu: 288/1995 Sb.: §67; 150/2002 Sb.: §76 odst.2; JUD19447CZ 6 A 17/99;

68/2004 Správní soudnictví a opožděnost kasační stížnosti

Datum: 27.08.2003 · Sbírkové č.: 68/2004 · Sp. zn.: 4 Azs 9/2003 - 37 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §106 odst.2;

69/2004 Sídlo právnické osoby a zaplacení soudního poplatku

Datum: 30.09.2003 · Sbírkové č.: 69/2004 · Sp. zn.: 5 Afs 4/2003 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §19c odst.2; 549/1991 Sb.: §9 odst.7; JUD32486CZ II. ÚS 118/02;

70/2004 Přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 07.10.2003 · Sbírkové č.: 70/2004 · Sp. zn.: 6 A 148/2002 - 77 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 60 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §249; 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 150/2002 Sb.: §65;

71/2004 Příslušnost správních soudů

Datum: 15.04.2003 · Sbírkové č.: 71/2004 · Sp. zn.: 7 A 57/2002 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 62 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §246 odst.2; 99/1963 Sb.: §246 odst.1; 150/2002 Sb.: §132;

72/2004 Důchodové pojištění a posuzování zdravotního stavu

Datum: 23.09.2003 · Sbírkové č.: 72/2004 · Sp. zn.: 5 Ads 33/2003 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.b);

73/2004 Řízení před správním orgánem a vázanost právním názorem soudu

Datum: 18.09.2003 · Sbírkové č.: 73/2004 · Sp. zn.: 1 A 629/2002 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 68 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.5; JUD20071CZ 7 A 57/99 - 36;

74/2004 Právo na informace a pojem "informace"

Datum: 10.10.2003 · Sbírkové č.: 74/2004 · Sp. zn.: 5 A 119/2001 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.17; 2/1993 Sb.: čl.4; 106/1999 Sb.: §17 odst.3; 106/1999 Sb.: §17 odst.1;

75/2004 Správní trestání a povaha sankce

Datum: 10.10.2003 · Sbírkové č.: 75/2004 · Sp. zn.: 6 A 147/2002 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §106 odst.3; 254/2001 Sb.: §118 odst.1; 405/2002 Sb.;

76/2004 Političtí vězni a k pojmu "věznění"

Datum: 03.09.2003 · Sbírkové č.: 76/2004 · Sp. zn.: 7 A 504/2002 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 86/1950 Sb.: §71; 261/2001 Sb.: §2 odst.1;

77/2004 Azyl a důvody azylu

Datum: 10.10.2003 · Sbírkové č.: 77/2004 · Sp. zn.: 2 Azs 15/2003 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.15; 2/1993 Sb.: čl.43; 325/1999 Sb.: §12;

78/2004 Důchodové pojištění a posuzování zdravotního stavu

Datum: 23.09.2003 · Sbírkové č.: 78/2004 · Sp. zn.: 5 Ads 1/2003 - 111 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 182/1991 Sb.:; 182/1991 Sb.; 582/1991 Sb.: §4 odst.2;

79/2004 Služební poměr příslušníků Policie ČR

Datum: 27.08.2003 · Sbírkové č.: 79/2004 · Sp. zn.: 5 A 126/2001 - 43 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 283/1991 Sb.: §3 odst.8; 186/1992 Sb.: §17; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.e);

80/2004 Azy a řízení o udělení azylu

Datum: 09.10.2003 · Sbírkové č.: 80/2004 · Sp. zn.: 2 Azs 8/2003 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 87 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §24 odst.2; 325/1999 Sb.: §25 odst.1 písm.d);

81/2004 Rozhodnutí správního orgánu a nepřezkoumatelnost

Datum: 17.09.2003 · Sbírkové č.: 81/2004 · Sp. zn.: 5 A 156/2002 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §116 odst.4; 186/1992 Sb.: §118 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

82/2004 Správní soudnictví a odmítnutí žaloby pro předčasnost

Datum: 07.08.2003 · Sbírkové č.: 82/2004 · Sp. zn.: 5 A 150/2001 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §17 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b);

83/2004 Důchodové pojištění a plný invalidní důchod

Datum: 10.10.2003 · Sbírkové č.: 83/2004 · Sp. zn.: 4 Ads 26/2003 - 121 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §29 odst.2 písm.a); 155/1995 Sb.: §78;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.