O Sbírce

K zajištění jednoty rozhodování soudů ve správním soudnictví vydává Nejvyšší správní soud Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ve které se po projednávání v plénu soudu uveřejňují vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví a usnesení zvláštního senátu rozhodujícího podle zákona č. 131/2002 Sb.

Od roku 2003 do konce roku 2016 vydával Nejvyšší správní soud Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v tištěné podobě, přičemž na webových stránkách soudu byly vždy tři měsíce po vydání příslušeného čísla zpřístupněná plná znění právních vět všech rozhodnutí, která příslušné číslo obsahuje.

Od ledna 2017 však Nejvyšší správní soud přechází na nový způsob publikace. Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bude i nadále vycházet každý měsíc, nyní však již v elektronické podobě, která bude dostupná všem uživatelům ihned a zcela zdarma.