Aktuální vydání 5/2024

Číslo: 5/2024 · Ročník: XXII · Rozhodnutí č: 4588/2024 - 4597/2024

Obsah vydání 5/2024

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4588/2024 Pobyt cizinců: neudělení dlouhodobého víza za účelem studia na základě pohovoru

Datum: 29.01.2024 · Sbírkové č.: 4588/2024 · Sp. zn.: 55 A 50/2022 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2024 · Strana: 345 · Vztah k předpisu:

4589/2024 Rozšířený senát: udělení doplňkové ochrany cizinci, jehož vycestování by bylo v rozporu s mezinárodními závazky; intenzita vážné újmy hrozící ve státě původu

Datum: 15.02.2024 · Sbírkové č.: 4589/2024 · Sp. zn.: 7 Azs 186/2022 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2024 · Strana: 348 · Vztah k předpisu:

4590/2024 Rozšířený senát: zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané žadatelem z bezpečné země původu; prokázání hrozby vážné újmy v podobě vycestování cizince v rozporu s mezinárodními závazky

Datum: 27.02.2024 · Sbírkové č.: 4590/2024 · Sp. zn.: 5 Azs 200/2021 - 62 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2024 · Strana: 359 · Vztah k předpisu:

4591/2024 Rozšířený senát: překlad soudních písemností

Datum: 27.02.2024 · Sbírkové č.: 4591/2024 · Sp. zn.: 8 Azs 289/2021 - 80 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2024 · Strana: 364 · Vztah k předpisu:

4592/2024 Rozšířený senát: předmět řízení o kasační stížnosti proti konečnému rozhodnutí krajského soudu

Datum: 27.02.2024 · Sbírkové č.: 4592/2024 · Sp. zn.: 8 Azs 172/2020 - 66 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2024 · Strana: 371 · Vztah k předpisu:

4593/2024 Veřejné zdravotní pojištění: povinnost zdravotní pojišťovny rozhodnout o žádosti o úhradu zdravotních služeb jinak nehrazených po zrušení původního rozhodnutí o zamítnutí žádosti

Datum: 27.02.2024 · Sbírkové č.: 4593/2024 · Sp. zn.: 10 Ads 322/2023 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2024 · Strana: 381 · Vztah k předpisu:

4594/2024 Státní památková péče: prostředí nemovité kulturní památky; přípustnost zásahů do budovy sousedící s nemovitou kulturní památkou

Datum: 23.02.2024 · Sbírkové č.: 4594/2024 · Sp. zn.: 5 As 17/2022 - 156 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2024 · Strana: 390 · Vztah k předpisu:

4595/2024 Řízení před soudem: aktivní procesní legitimace spolku vzniklého po nabytí právní moci napadeného správního rozhodnutí

Datum: 21.03.2024 · Sbírkové č.: 4595/2024 · Sp. zn.: 9 As 279/2023 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2024 · Strana: 390 · Vztah k předpisu:

4596/2024 Kompetenční spory: věcná příslušnost služebního funkcionáře k rozhodnutí o nároku příslušníka bezpečnostního sboru po jeho přechodu k jinému sboru či zániku služebního poměru

Datum: 21.03.2024 · Sbírkové č.: 4596/2024 · Sp. zn.: Komp 3/2023 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2024 · Strana: 400 · Vztah k předpisu:

4597/2024 Ochrana spotřebitele: použití výrazu "mléko" a názvů vyhrazených pro mléčné výrobky pro označení čistě rostlinných produktů

Datum: 15.03.2024 · Sbírkové č.: 4597/2024 · Sp. zn.: 4 As 134/2023 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2024 · Strana: 408 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.