Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II · Rozhodnutí č: 84/2004 - 121/2004

Obsah vydání 2/2004

Stáhnout PDF

84/2004 Rozhodnutí správního orgánu a nepřezkoumatelnost

Datum: 29.05.2003 · Sbírkové č.: 84/2004 · Sp. zn.: 22 Ca 208/2002 - 23 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/2004 · Strana: 97 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.3; 106/1999 Sb.: §15; 106/1999 Sb.: §16; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

85/2004 Daň z příjmů fyzických osob

Datum: 30.09.2003 · Sbírkové č.: 85/2004 · Sp. zn.: 30 Ca 308/2002 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 2/2004 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §3 odst.1 písm.b); 586/1992 Sb.: §3 odst.2; 586/1992 Sb.: §7 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §78 odst.7;

86/2004 Správní soudnictví a vada řízení nezakládající důvodnost žaloby

Datum: 04.03.2003 · Sbírkové č.: 86/2004 · Sp. zn.: 29 Ca 276/99 - 51 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2004 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §39; 155/1995 Sb.: §54; 150/2002 Sb.: §78 odst.7;

87/2004 Správní soudnictví a přiznání odkladného účinku

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 87/2004 · Sp. zn.: 52 Ca 9/2003 - 144 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2004 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73 odst.2;

88/2004 Stavební řízení a zásada koncentrace

Datum: 18.11.2003 · Sbírkové č.: 88/2004 · Sp. zn.: 52Ca 1/2003 - 77 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2004 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §4 odst.2; 50/1976 Sb.: §36 odst.2; 183/2006 Sb.: §89;

89/2004 Nepřípustné podání v daňovém řízení a vrácení daně z přidané hodnoty

Datum: 05.04.2003 · Sbírkové č.: 89/2004 · Sp. zn.: 28 Ca 161/2002 - 37 · Typ: Rozhodnutí (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2004 · Strana: 109 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §27 odst.1 písm.h); 588/1992 Sb.: §45d;

90/2004 Předpisy profesních komor a zásada vázanosti zákonem

Datum: 02.04.2003 · Sbírkové č.: 90/2004 · Sp. zn.: 28 Ca 152/2001 - 58 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2004 · Strana: 113 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.2; 2/1993 Sb.: čl.4; 254/2000 Sb.: §36; 1/2003 Sb.: čl.2 odst.3; 2/2003 Sb.: čl.2 odst.2; 2/2003 Sb.: čl.2 odst.4;

91/2004 Správní trestání a zákaz retroaktivity

Datum: 10.06.2003 · Sbírkové č.: 91/2004 · Sp. zn.: 28 Ca 151/2002 - 34 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2004 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.40; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 231/2001 Sb.: §60; 231/2001 Sb.: §68 odst.7; JUD32490CZ III. ÚS 611/01; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD19946CZ 6 A 86/2000;

92/2004 Územní řízení a konec ústního jednání

Datum: 30.07.2003 · Sbírkové č.: 92/2004 · Sp. zn.: 30 Ca 217/2002 - 27 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2004 · Strana: 120 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §22; 50/1976 Sb.: §36 odst.1; 50/1976 Sb.: §36; 183/2006 Sb.: §88;

93/2004 Pojem stavby

Datum: 25.04.2003 · Sbírkové č.: 93/2004 · Sp. zn.: 31 Ca 24/2002 - 27 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2004 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.a); 586/1992 Sb.: §26 odst.2; 183/2006 Sb.: §2; JUD20058CZ 30 Ca 446/99 - 27; JUD20037CZ 31 Ca 241/2000 - 20;

94/2004 Daňové řízení a důkazní břemeno poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Datum: 25.04.2003 · Sbírkové č.: 94/2004 · Sp. zn.: 31 Ca 62/2002 - 25 · Typ: Rozhodnutí (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2004 · Strana: 125 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 586/1992 Sb.: §24 odst.1; JUD10434CZ 16 Ca 248/94;

95/2004 Přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 30.09.2003 · Sbírkové č.: 95/2004 · Sp. zn.: 10 Ca 96/2003 - 8 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2004 · Strana: 129 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55a; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD10194CZ 30 Ca 315/96; JUD19972CZ 6 A 39/99;

96/2004 Daňové řízení a obnova řízení

Datum: 10.10.2003 · Sbírkové č.: 96/2004 · Sp. zn.: 28 Ca 299/2001 - 30 · Typ: Rozhodnutí (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2004 · Strana: 131 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55 odst.1; 337/1992 Sb.: §55 odst.7; 337/1992 Sb.: §55 odst.8;

97/2004 Státní občanství

Datum: 13.05.2003 · Sbírkové č.: 97/2004 · Sp. zn.: 7 A 37/2001 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 40/1993 Sb.: §17; 40/1993 Sb.: §18; 40/1993 Sb.: §18 odst.2; JUD31406CZ IV. ÚS 34/97;

98/2004 Političtí vězni a podmínky vzniku nároku

Datum: 24.06.2003 · Sbírkové č.: 98/2004 · Sp. zn.: 2 A 1021/2002 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 134 · Vztah k předpisu: 87/1991 Sb.: §17; 261/2001 Sb.: §2 odst.1; 261/2001 Sb.;

99/2004 Správní trestání a k pojmu "provozovatel taxislužby"

Datum: 17.06.2003 · Sbírkové č.: 99/2004 · Sp. zn.: 7 A 84/2001 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §2 odst.12; 111/1994 Sb.: §35 odst.3;

100/2004 Důchodové pojištění a vdovecký důchod

Datum: 21.05.2003 · Sbírkové č.: 100/2004 · Sp. zn.: 2 Ads 4/2003 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 140 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.; 155/1995 Sb.: §85; 155/1995 Sb.: §93 odst.2;

101/2004 Podání kasační stížnosti u věcně nepříslušného soudu

Datum: 19.03.2003 · Sbírkové č.: 101/2004 · Sp. zn.: 3 Ads 8/2003 - 17 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 143 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §40 odst.4; 150/2002 Sb.: §106 odst.4; 150/2002 Sb.: §129 odst.3;

102/2004 Účastníci národního boje za osvobození

Datum: 21.08.2003 · Sbírkové č.: 102/2004 · Sp. zn.: 2 A 1071/2002 - 14 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 261/2001 Sb.: §1 odst.2;

103/2004 Političtí vězni a podmínky vzniku nároku na jednorázovou částku

Datum: 27.08.2003 · Sbírkové č.: 103/2004 · Sp. zn.: 2 A 1053/2002 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 147 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.; 198/1993 Sb.; 261/2001 Sb.: §2 odst.1; 261/2001 Sb.: §3 odst.1;

104/2004 Vdovský důchod a obnova nároku na výplatu nebo nový vznik nároku

Datum: 29.05.2003 · Sbírkové č.: 104/2004 · Sp. zn.: 4 Ads 11/2003 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 149 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §45; 155/1995 Sb.: §54; 155/1995 Sb.: §85;

105/2004 Političtí vězni a stanovení výše nároku

Datum: 20.08.2003 · Sbírkové č.: 105/2004 · Sp. zn.: 5 A 522/2002 - 19 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 153 · Vztah k předpisu: 261/2001 Sb.: §4 odst.4;

106/2004 Političtí vězni a výpočet jednorázové částky

Datum: 30.09.2003 · Sbírkové č.: 106/2004 · Sp. zn.: 2 A 525/2001 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 155 · Vztah k předpisu: 64/1956 Sb.: §346 odst.2; 169/1999 Sb.: §56 odst.3; 261/2001 Sb.: §5 odst.2; 261/2001 Sb.: §5 odst.3; 261/2001 Sb.: §5 odst.7; 261/2001 Sb.: §5 odst.4;

107/2004 Opravný prostředek proti rozhodnutí o kasační stížnosti

Datum: 08.10.2003 · Sbírkové č.: 107/2004 · Sp. zn.: Na 828/2003 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §53 odst.3;

108/2004 Kasační stížnost proti neustanovení zástupce

Datum: 30.09.2003 · Sbírkové č.: 108/2004 · Sp. zn.: 1 Azs 5/2003 - 47 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 159 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.37 odst.2; 325/1999 Sb.: §21; 150/2002 Sb.: §35 odst.7; 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.b);

109/2004 Vodní právo a kompetence správních orgánů

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 109/2004 · Sp. zn.: 6 A 69/2002 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 162 · Vztah k předpisu: 2/1969 Sb.; 254/2001 Sb.: §108 odst.2; 254/2001 Sb.: §108 odst.1; JUD32186CZ IV. ÚS 23/2000;

110/2004 Zastavení řízení o kasační stížnosti

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 110/2004 · Sp. zn.: 6 As 25/2003 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §3 odst.4; 150/2002 Sb.: §37 odst.4; 150/2002 Sb.: §47 písm.a); 150/2002 Sb.: §108 odst.2; 150/2002 Sb.: §120;

111/2004 Správní soudnictví a delegace

Datum: 08.10.2003 · Sbírkové č.: 111/2004 · Sp. zn.: Nad 88/2003 - 69 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 166 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §12; 150/2002 Sb.: §9 odst.2; 150/2002 Sb.: §9 odst.1; 150/2002 Sb.: §36 odst.3;

112/2004 Služební poměr a porušení služební povinnost zvlášť hrubým způsobem

Datum: 03.09.2003 · Sbírkové č.: 112/2004 · Sp. zn.: 5 A 56/2002 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 168 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §106 odst.1 písm.d); 2/1993 Sb.: čl.40 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.40;

113/2004 Žaloba ve správním soudnictví a žalobní body

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 113/2004 · Sp. zn.: 2 Azs 9/2003 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §71 odst.2; 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.d);

114/2004 Daňové řízení a námitka podjatosti

Datum: 15.10.2003 · Sbírkové č.: 114/2004 · Sp. zn.: 3 Afs 20/2003 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 172 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §26; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 150/2002 Sb.: §70 písm.c); JUD12714CZ 29 Ca 200/96;

115/2004 Azyl a důvody udělení azylu

Datum: 22.10.2003 · Sbírkové č.: 115/2004 · Sp. zn.: 4 Azs 14/2003 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.; JUD20236CZ 6 A 514/98 - 29;

116/2004 Platnost prováděcího právního předpisu

Datum: 30.10.2003 · Sbírkové č.: 116/2004 · Sp. zn.: 5 A 75/2002 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 176 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §20; 580/1990 Sb.; 265/1991 Sb.: §2; 1/1993 Sb.: čl.79 odst.3; 135/1994 Sb.; JUD32356CZ Pl. ÚS 5/01; JUD32116CZ Pl. ÚS 24/99; JUD32125CZ Pl. ÚS 3/2000;

117/2004 Nezbytnost územního rozhodnutí

Datum: 04.09.2003 · Sbírkové č.: 117/2004 · Sp. zn.: 7 A 178/2002 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 180 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §32 odst.2 písm.a); 50/1976 Sb.: §61 odst.4; 50/1976 Sb.: §64 odst.1; 50/1976 Sb.: §64 odst.2; 50/1976 Sb.: §137 odst.2; 50/1976 Sb.: §139b odst.3 písm.c); 183/2006 Sb.: §79; 183/2006 Sb.: §81;

118/2004 Rozhodování ve věcech soukromoprávních a zákon o telekomunikacích

Datum: 30.09.2003 · Sbírkové č.: 118/2004 · Sp. zn.: 6 A 60/2000 - 46 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §244; 110/1964 Sb.: §8 odst.1; 71/1967 Sb.; JUD26313CZ Konf 19/2003 - 19;

119/2004 Právo na informace a informace o zdravotním stavu

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 119/2004 · Sp. zn.: 5 A 68/2000 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 20/1966 Sb.: §23 odst.1; 20/1966 Sb.: §69; 20/1966 Sb.: §70; 106/1999 Sb.: §2;

120/2004 Řízení před soudem a ustanovení tlumočníka

Datum: 15.10.2003 · Sbírkové č.: 120/2004 · Sp. zn.: 6 Azs 10/2003 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §18 odst.2;

121/2004 Žaloba ve správním soudnictví a delegace

Datum: 06.11.2003 · Sbírkové č.: 121/2004 · Sp. zn.: Nad 108/2003 - 23 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2004 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §12; 150/2002 Sb.: §9 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.