Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II

107/2004

Opravný prostředek proti rozhodnutí o kasační stížnosti

Řízení před soudem: opravný prostředek proti rozhodnutí o kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 53 odst. 3 soudního řádu správního
Rozhodl-li Nejvyšší správní soud o odmítnutí kasační stížnosti a žalobce i přes správné poučení o nepřípustnosti opravného prostředku podal "dovolání", správní soud, jemuž bylo toto podání adresováno, je odmítne postupem podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť tu není žádný soud, který by byl funkčně příslušný k jeho projednání.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2003, čj. Na 828/2003-7)
Věc:
Dana M. v B. proti České správě sociálního zabezpečení o částečný invalidní důchod, o "dovolání" žalobkyně proti usnesení Nejvyššího správního soudu o odmítnutí kasační stížnosti.
Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2003 byla podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. pro opožděnost odmítnuta kasační stížnost žalobkyně, podaná proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 3. 2003.
Dne 13. 8. 2003 podala žalobkyně "dovolání do usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2003". V tomto podání žalobkyně namítala, že původní rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích převzala dne 15. 4. 2003, kdy jí byl doručen doporučeným dopisem od její zástupkyně, a dále uváděla, že tato zástupkyně ji nezastupovala. Navrhla, aby Nejvyšší správní soud zrušil usnesení ze dne 22. 7. 2003 a celou záležitost znovu projednal.
Nejvyšší správní soud toto "dovolání" odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Proti rozhodnutí Nejvyššího právního soudu nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.
a contr
.). O této skutečnosti byla žalobkyně řádně poučena v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2003, jímž byla její kasační stížnost směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 3. 2003 pro opožděnost odmítnuta.
Nejvyšší správní soud se tak nemůže věcí v "dovolacím řízení" zabývat, protože k takovému řízení není příslušný ani on sám, ani žádný jiný soud. Tento nedostatek podmínky řízení je neodstranitelný; proto Nejvyšší správní soud podání žalobkyně označené jako "dovolání" odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(tur)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.