Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1006/2007 - 1042/2007

Obsah vydání 1/2007

Stáhnout PDF

1006/2007 Řízení před soudem: nutnost odůvodnit usnesení.

Datum: 25.04.2006 · Sbírkové č.: 1006/2007 · Sp. zn.: 8 As 21/2005 - 101 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2007 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.8; 150/2002 Sb.: §55 odst.4; JUD46480CZ 6 As 27/2005 - 61;

1007/2007 Řízení před soudem: soudní přezkum rozh. o odvolání ved. pracovníka přísp. organizace

Datum: 15.08.2006 · Sbírkové č.: 1007/2007 · Sp. zn.: 5 Ca 139/2006 - 80 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 8 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §3; 218/2000 Sb.: §8; 219/2000 Sb.: §3;

1008/2007 Řízení před soudem: ustanovení Veřejného ochránce práv opatrovníkem účastníka řízení

Datum: 21.09.2006 · Sbírkové č.: 1008/2007 · Sp. zn.: 7 As 18/2006 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29 odst.3; 349/1999 Sb.;

1009/2007 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o správním vyhoštění

Datum: 29.09.2006 · Sbírkové č.: 1009/2007 · Sp. zn.: 4 Azs 419/2005 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §171 písm.c);

1010/2007 Řízení před soudem: nezákonný zásah; podmínky řízení

Datum: 20.09.2006 · Sbírkové č.: 1010/2007 · Sp. zn.: 3 Aps 3/2005 - 139 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §87; 150/2002 Sb.: §87 odst.3;

1011/2007 Řízení před soudem: ustanovení zástupce před zahájením řízení

Datum: 27.09.2006 · Sbírkové č.: 1011/2007 · Sp. zn.: 2 As 2/2006 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 15 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §30; 2/1993 Sb.: čl.37 odst.2; 150/2002 Sb.: §32; 150/2002 Sb.: §35 odst.7;

1012/2007 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; přípustnost kasační stížnosti

Datum: 15.08.2006 · Sbírkové č.: 1012/2007 · Sp. zn.: 8 Ans 1/2006 - 135 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2007 · Strana: 18 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §102; JUD45951CZ 5 Ans 1/2005 - 54;

1013/2007 Řízení před soudem: postup při nepředložení správního spisu

Datum: 27.09.2006 · Sbírkové č.: 1013/2007 · Sp. zn.: 6 As 33/2006 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.1; 150/2002 Sb.: §44; 150/2002 Sb.: §74 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1014/2007 Řízení před soudem: pasivní legitimace v řízení o žalobě proti rozh. správního orgánu

Datum: 27.09.2006 · Sbírkové č.: 1014/2007 · Sp. zn.: 2 As 34/2005 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §55 odst.4; 186/1992 Sb.: §106 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §69;

1015/2007 Řízení před soudem: posouzení včasnosti žaloby při nerespektování poučení soudu

Datum: 23.02.2005 · Sbírkové č.: 1015/2007 · Sp. zn.: 4 As 48/2003 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §82 odst.3; 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.: §250g; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §72;

1016/2007 Kompetenční výluka: zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Datum: 23.02.2005 · Sbírkové č.: 1016/2007 · Sp. zn.: 6 As 33/2003 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 28 · Vztah k předpisu: 133/2000 Sb.: §12 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1017/2007 Daň z příjmů: úroky z úvěru

Datum: 26.05.2005 · Sbírkové č.: 1017/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 35/2005 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7 odst.1 písm.c); 586/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.g);

1018/2007 Daň z převodu nemovitostí:předmět daně

Datum: 13.12.2004 · Sbírkové č.: 1018/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 130/2004 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 32 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §118; 40/1964 Sb.: §119; 40/1964 Sb.: §120; 357/1992 Sb.: §9 písm.a); 586/1992 Sb.: §26 odst.2; 89/2012 Sb.: §495;

1019/2007 Daňové řízení: zastavení řízení; výzva k doplnění odvolání

Datum: 25.08.2006 · Sbírkové č.: 1019/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 184/2005 - 21 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §48 odst.5;

1020/2007 Daňové řízení: doručování veřejnou vyhláškou

Datum: 14.09.2006 · Sbírkové č.: 1020/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 203/2005 - 72 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 38 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §19 odst.1;

1021/2007 Daňové řízení: právo klást svědkům otázky; právo součinnosti

Datum: 23.11.2004 · Sbírkové č.: 1021/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 14/2004 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.9; 337/1992 Sb.: §16 odst.4; 280/2009 Sb.: §6 odst.2;

1022/2007 Daňové řízení: dokazování

Datum: 09.02.2005 · Sbírkové č.: 1022/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 54/2004 - 125 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §31 odst.8;

1023/2007 Celní řízení: evidence cla; úkon směřující k vyměření nebo doměření cla

Datum: 02.12.2005 · Sbírkové č.: 1023/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 98/2004 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 45 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §267 odst.2; 13/1993 Sb.: §267 do 30.4.2004; 13/1993 Sb.: §268 odst.3; 13/1993 Sb.: §268 do 30.4.2004;

1024/2007 Puncovní právo: puncovní kontrola

Datum: 23.09.2005 · Sbírkové č.: 1024/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 67/2005 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 47 · Vztah k předpisu: 539/1992 Sb.: §41 odst.2; 539/1992 Sb.: §43 odst.2 písm.j); 157/2006 Sb.;

1025/2007 Ceny: popis skutku zakládajícího porušení cenových předpisů

Datum: 30.08.2006 · Sbírkové č.: 1025/2007 · Sp. zn.: 6 Ca 100/2004 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §11; 526/1990 Sb.: §12; 526/1990 Sb.: §13; 526/1990 Sb.: §15 odst.1 písm.f); 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1026/2007 Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny; volební strana

Datum: 21.09.2006 · Sbírkové č.: 1026/2007 · Sp. zn.: 57 Ca 129/2006 - 21 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 1/2007 · Strana: 53 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.; 491/2001 Sb.: §20 odst.1; 491/2001 Sb.: §21 odst.3;

1027/2007 Volby do zastupitelstev obcí: lhůta k podání návrhu ve věci registrace

Datum: 19.09.2006 · Sbírkové č.: 1027/2007 · Sp. zn.: 44 Ca 132/2006 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 56 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §23 odst.4; 491/2001 Sb.: §59 odst.2; 150/2002 Sb.: §40 odst.5; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §93;

1028/2007 Stavební řízení: prodloužení platnosti stavebního povolení. Oznámení rozhodnutí

Datum: 31.08.2006 · Sbírkové č.: 1028/2007 · Sp. zn.: 57 Ca 19/2006 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 1/2007 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §51; 50/1976 Sb.: §69; 50/1976 Sb.: §140;

1029/2007 Stavební zákon: regulativy určující využití území

Datum: 25.11.2005 · Sbírkové č.: 1029/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 187/2004 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 60 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §29 odst.1;

1030/2007 Stavební řízení: stavební povolení

Datum: 20.09.2006 · Sbírkové č.: 1030/2007 · Sp. zn.: 3 As 57/2005 - 196 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §62 odst.1 písm.a); 50/1976 Sb.: §66;

1031/2007 Ochrana přírody a krajiny: narušení krajinného rázu

Datum: 24.05.2005 · Sbírkové č.: 1031/2007 · Sp. zn.: 6 As 6/2004 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 65 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §12 odst.2; 114/1992 Sb.: §12 odst.3; 114/1992 Sb.: §87 odst.2 písm.h);

1032/2007 Důchodové pojištění: k sukcesi dohody o sociálním zabezpečení mezi ČSSR a SSSR

Datum: 23.03.2005 · Sbírkové č.: 1032/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 40/2003 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 67 · Vztah k předpisu: 116/1960 Sb.;

1033/2007 Důchodové pojištění: povaha oznámení o výplatě důchodu

Datum: 09.03.2005 · Sbírkové č.: 1033/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 15/2004 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 74 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §274 písm.g); 71/1967 Sb.: §47; 150/2002 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §65;

1034/2007 Státní kontrola: oznámení zahájení kontroly právnické osobě

Datum: 27.09.2006 · Sbírkové č.: 1034/2007 · Sp. zn.: 2 As 50/2005 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.: §12 odst.2 písm.a);

1035/2007 Advokacie: pozastavení výkonu advokacie

Datum: 09.02.2005 · Sbírkové č.: 1035/2007 · Sp. zn.: 4 As 41/2003 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §9 odst.2 písm.a);

1036/2007 Odpady: nežádoucí znehodnocení, odcizení nebo únik odpadů

Datum: 28.07.2006 · Sbírkové č.: 1036/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 296/2004 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §4 písm.p); 185/2001 Sb.: §66 odst.2 písm.b);

1037/2007 Živnostenské podnikání: způsobilost provozovny; pozastavení provozování živnosti

Datum: 23.08.2006 · Sbírkové č.: 1037/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 15/2005 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2007 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §32 odst.1 písm.b); 455/1991 Sb.: §17 odst.3; 455/1991 Sb.: §58 odst.3;

1038/2007 Správní trestání: ne bis in idem

Datum: 16.02.2005 · Sbírkové č.: 1038/2007 · Sp. zn.: A 6/2003 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §15 odst.1; 111/1994 Sb.: §21 odst.2; 111/1994 Sb.: §21 odst.3; 111/1994 Sb.: §35 odst.3 písm.i); 478/2000 Sb.: §15 odst.2; 478/2000 Sb.: §15 odst.1;

1039/2007 Řízení o přestupku: vysvětlení poskytnuté policistovi

Datum: 31.07.2006 · Sbírkové č.: 1039/2007 · Sp. zn.: 51 Ca 27/2005 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2007 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §35; 283/1991 Sb.: §12;

1040/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 27.08.2003 · Sbírkové č.: 1040/2007 · Sp. zn.: 7 A 74/2002 - 30 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 96 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §50; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1;

1041/2007 Zrušení právního předpisu Ústavním soudem. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí správ. orgánu

Datum: 30.06.2004 · Sbírkové č.: 1041/2007 · Sp. zn.: 7 A 48/2002 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 96 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1042/2007 Řízení před soudem: náležité odůvodnění soudního rozhodnutí

Datum: 23.07.2004 · Sbírkové č.: 1042/2007 · Sp. zn.: 2 As 37/2003 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2007 · Strana: 96 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.3; 150/2002 Sb.: §54 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.