Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1175/2007 - 1216/2007

Obsah vydání 6/2007

Stáhnout PDF

1175/2007 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odvolání ředitele školské právnické osoby

Datum: 21.02.2007 · Sbírkové č.: 1175/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 50/2006 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 6/2007 · Strana: 473 · Vztah k předpisu: 561/2004 Sb.: §166 odst.5; 561/2004 Sb.: §166 odst.4;

1176/2007 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1176/2007 · Sp. zn.: 2 Aps 1/2006 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 476 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §57 odst.2; 150/2002 Sb.: §82;

1177/2007 Řízení před soudem: opravné usnesení; lhůta k podání kasační stížnosti

Datum: 21.02.2007 · Sbírkové č.: 1177/2007 · Sp. zn.: 4 Ans 3/2006 - 123 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 478 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §54 odst.4; 150/2002 Sb.: §106 odst.2;

1178/2007 Řízení před soudem: místní příslušnost soudu v azylové věci; ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 15.02.2007 · Sbírkové č.: 1178/2007 · Sp. zn.: Nad 48/2006 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 482 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §32 odst.4; 325/1999 Sb.: §32; 150/2002 Sb.: §7 odst.2;

1179/2007 Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

Datum: 21.02.2007 · Sbírkové č.: 1179/2007 · Sp. zn.: Aprk 1/2007 - 26 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 484 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §174a odst.1;

1180/2007 Správní řízení: jednání za organizační složku zahraniční právnické osoby

Datum: 24.11.2006 · Sbírkové č.: 1180/2007 · Sp. zn.: 5 Ca 25/2005 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 486 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §17 odst.1; 513/1991 Sb.: §13 odst.3; 513/1991 Sb.: §21;

1181/2007 Správní řízení: zjišťování skutkového stavu; výslech svědka

Datum: 21.02.2007 · Sbírkové č.: 1181/2007 · Sp. zn.: 1 Azs 96/2005 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 488 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §33 odst.1;

1182/2007 Daňové řízení: k přezkoumání rozhodnutí o sdělení penále

Datum: 11.05.2005 · Sbírkové č.: 1182/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 137/2004 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 490 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §63 odst.2;

1183/2007 Daňové řízení: oprava zřejmých chyb v rozhodnutí

Datum: 10.11.2005 · Sbírkové č.: 1183/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 202/2004 - 80 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 491 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §56;

1184/2007 Daňové řízení: k pojmu "zavinění" správce daně

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1184/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 140/2005 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 493 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §64 odst.6; 219/2000 Sb.: §3; 219/2000 Z.z.;

1185/2007 Daňové řízení: předběžná otázka

Datum: 28.02.2007 · Sbírkové č.: 1185/2007 · Sp. zn.: 8 Afs 94/2005 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 496 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §28;

1186/2007 Daňové řízení: přechod daňové povinnosti na dědice; předpis penále

Datum: 21.02.2007 · Sbírkové č.: 1186/2007 · Sp. zn.: 7 Ca 10/2004 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 499 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40 odst.7; 337/1992 Sb.: §57 odst.3;

1187/2007 Daň z přidané hodnoty: přenechání sportoviště za účelem užívání; smlouva o výpůjčce

Datum: 22.03.2007 · Sbírkové č.: 1187/2007 · Sp. zn.: 9 Afs 5/2007 - 70 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 501 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §2;

1188/2007 Daň z příjmů: sražení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti

Datum: 31.01.2006 · Sbírkové č.: 1188/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 231/2003 - 34 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 506 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §69 odst.1; 586/1992 Sb.: §38h odst.1;

1189/2007 Daň z přidané hodnoty: opožděné vystavení faktury

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1189/2007 · Sp. zn.: 31 Ca 71/2006 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6/2007 · Strana: 509 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §12 odst.1;

1190/2007 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně při převodu garážových stání v hromadné garáži

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1190/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 53/2006 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 511 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §20 odst.7; 357/1992 Sb.: §20 odst.7 písm.a);

1191/2007 Správní trestání: provozování her a loterií

Datum: 13.03.2007 · Sbírkové č.: 1191/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 216/2005 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 6/2007 · Strana: 515 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §48 odst.1 písm.c);

1192/2007 Správní trestání: stavění běhu lhůty k projednání přestupku

Datum: 25.01.2007 · Sbírkové č.: 1192/2007 · Sp. zn.: 6 As 56/2004 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 518 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §20 odst.2; 200/1990 Sb.: §71 písm.a);

1193/2007 Advokacie: vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Datum: 13.02.2007 · Sbírkové č.: 1193/2007 · Sp. zn.: 4 As 7/2006 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 521 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §8 odst.1 písm.c);

1194/2007 Pobyt cizinců: zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění. Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 28.02.2007 · Sbírkové č.: 1194/2007 · Sp. zn.: 4 As 75/2006 - 525 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 523 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §122 odst.5; 326/1999 Sb.: §171 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1195/2007 Političtí vězni: žádost o poskytnutí jednorázové částky; soudní rehabilitace

Datum: 21.02.2007 · Sbírkové č.: 1195/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 74/2005 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 528 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §33 odst.2; 261/2001 Sb.;

1196/2007 Důchodové pojištění: příplatek k důchodu

Datum: 07.03.2007 · Sbírkové č.: 1196/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 19/2006 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 531 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §2 odst.2; 622/2004 Sb.: §1 odst.1; 622/2004 Sb.;

1197/2007 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 1375/07 Důchodové pojištění: "dílčení" procentní výměry starobního důchodu

Datum: 21.03.2007 · Sbírkové č.: 1197/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 21/2006 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 533 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §33 odst.2; 31971R1408 (EU); 31972R2864 (EU);

1198/2007 Dávky sociální péče: povinnost vrátit neprávem vyplacenou dávku

Datum: 29.04.2005 · Sbírkové č.: 1198/2007 · Sp. zn.: 38 Ca 17/2004 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 6/2007 · Strana: 538 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §107;

1199/2007 Energetika: umožnění dodávky plynu vlastníkem nemovitosti

Datum: 22.03.2007 · Sbírkové č.: 1199/2007 · Sp. zn.: 6 As 71/2005 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 540 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §63 odst.2 písm.c); 458/2000 Sb.: §63 odst.1; 458/2000 Sb.: §91 odst.4;

1200/2007 Stavební řízení: řízení o odstranění dočasné stavby

Datum: 15.03.2007 · Sbírkové č.: 1200/2007 · Sp. zn.: 8 As 28/2005 - 120 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 543 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c);

1201/2007 Stavební řízení: souhlas dotčených orgánů státní správy. Ochrana ovzduší: povolení zřízení zdroje znečišťování

Datum: 29.03.2007 · Sbírkové č.: 1201/2007 · Sp. zn.: 1 As 16/2006 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 546 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §126; 86/2002 Sb.: §3 odst.8; 86/2002 Sb.: §17 odst.1 písm.c); 86/2002 Sb.: §17 odst.3; 86/2002 Sb.: §17; LIT28667CZ;

1202/2007 Stavební zákon: dodatečné povolení stavby; náležitosti rozhodnutí

Datum: 08.02.2007 · Sbírkové č.: 1202/2007 · Sp. zn.: 1 As 46/2006 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 550 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 50/1976 Sb.; 132/1998 Sb.: §19;

1203/2007 Služební poměr příslušníků Policie ČR: členství v dozorčí radě

Datum: 12.10.2005 · Sbírkové č.: 1203/2007 · Sp. zn.: 58 Ca 71/2004 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 6/2007 · Strana: 552 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §107 odst.1; 186/1992 Sb.: §152 odst.2 písm.c); 186/1992 Sb.: §152 odst.2;

1204/2007 Klamavá reklama

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 1204/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 66/2003 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 554 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §45 odst.1; 40/1995 Sb.: §2 odst.1 písm.c);

1205/2007 Azyl: k pojmu pronásledování

Datum: 16.08.2005 · Sbírkové č.: 1205/2007 · Sp. zn.: 5 Azs 120/2005 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 558 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.6;

1206/2007 Zahraniční obchod s vojenským materiálem: nemožnost přechodu licence

Datum: 31.01.2006 · Sbírkové č.: 1206/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 62/2005 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 559 · Vztah k předpisu: 38/1994 Sb.: §13 odst.1 písm.a); 38/1994 Sb.: §19 odst.1;

1207/2007 Ochrana životního prostředí: k obsahu integrovaného povolení

Datum: 30.05.2006 · Sbírkové č.: 1207/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 218/2005 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 562 · Vztah k předpisu: 76/2002 Sb.: §13 odst.4 písm.a); 76/2002 Sb.: §14 odst.1;

1208/2007 Kompetenční spory: zaplacení ceny za demontáž telekomunikačního zařízení

Datum: 18.01.2005 · Sbírkové č.: 1208/2007 · Sp. zn.: Konf 53/2003 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2007 · Strana: 564 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 151/2000 Sb.: §2 odst.7;

1209/2007 Stavební zákon: užívání reklamního zařízení

Datum: 11.10.2005 · Sbírkové č.: 1209/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 285/2004 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 564 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §106 odst.1 písm.e); 50/1976 Sb.: §106 odst.1;

1210/2007 Stavební řízení: dodatečné povolení části stavby

Datum: 22.11.2005 · Sbírkové č.: 1210/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 224/2004 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 564 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b);

1211/2007 Zničení padělků nebo nedovolených napodobenin zboží

Datum: 23.11.2005 · Sbírkové č.: 1211/2007 · Sp. zn.: 7 Ca 174/2004 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 191/1999 Sb.: §14 odst.1 písm.a);

1212/2007 Státní kontrola: užití správního řádu v řízení

Datum: 23.11.2005 · Sbírkové č.: 1212/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 60/2004 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2007 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §49; 552/1991 Sb.: §26; 552/1991 Sb.;

1213/2007 Myslivost: určení příslušnosti správního orgánu

Datum: 21.12.2005 · Sbírkové č.: 1213/2007 · Sp. zn.: 30 Ca 29/2005 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6/2007 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §29 odst.1; 449/2001 Sb.: §30;

1214/2007 Daňové řízení: důkazní břemeno správce daně

Datum: 03.12.2004 · Sbírkové č.: 1214/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 24/2004 - 127 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 566 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.8 písm.c);

1215/2007 Daňové řízení: řízení o žádosti o vrácení přeplatku

Datum: 07.10.2004 · Sbírkové č.: 1215/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 28/2003 - 67 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 566 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §43;

1216/2007 Důchodové pojištění: pojistné z odměn správce konkursní podstaty

Datum: 09.02.2005 · Sbírkové č.: 1216/2007 · Sp. zn.: 7 Ads 9/2004 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2007 · Strana: 566 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §8 odst.1; 155/1995 Sb.: §9 odst.3 písm.e); 155/1995 Sb.: §9 písm.c);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.