Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1212/2007

Státní kontrola: užití správního řádu v řízení

Ejk 82/2006
Státní kontrola: užití správního řádu v řízení
k § 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
k § 49 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, sice ve svém § 26 odkazuje na správní řád, který má platit pro řízení podle tohoto zákona (s výjimkou řízení o námitkách kontrolovaných osob dle § 18 téhož zákona), na druhou stranu však obsahuje speciální úpravu postupu při provádění kontroly, která použití správního řádu v podstatě vylučuje. V žádném případě tedy nelze na postup při provádění kontroly podle uvedeného zákona vztáhnout § 49 správního řádu zakotvující lhůty pro vydání rozhodnutí, neboť protokol o kontrole, který je výsledkem kontroly, správním rozhodnutím není.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2005, čj. 9 Ca 60/2004-44)
*) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.