Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1215/2007

Daňové řízení: řízení o žádosti o vrácení přeplatku

Ej 15/2005
Daňové řízení: řízení o žádosti o vrácení přeplatku
k § 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
Vytýkací řízení podle § 43 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je součástí vyměřovacího řízení. V řízení o žádosti o vrácení přeplatku nepřichází vytýkací řízení v úvahu, neboť v tomto řízení se nerozhoduje o vyměření daně, ale posuzuje se, zda v důsledku vyměření daně vznikl daňovému subjektu vratitelný přeplatek na dani.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2004, čj. 7 Afs 28/2003-67)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.