Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1216/2007

Důchodové pojištění: pojistné z odměn správce konkursní podstaty

Ej 99/2005
Důchodové pojištění: pojistné z odměn správce konkursní podstaty
k § 8 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 105/2000 Sb.
k § 9 odst. 3 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Advokát, který vykonává funkci správce konkursní podstaty (§ 8 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání), je poplatníkem pojistného důchodového pojištění z odměn vyplacených za výkon této funkce. Výkon funkce správce konkursní podstaty je výkonem jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů [§ 9 odst. 3 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2005, čj. 7 Ads 9/2004-57)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.