Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1208/2007

Kompetenční spory: zaplacení ceny za demontáž telekomunikačního zařízení

Ej 146/2005
Kompetenční spory: zaplacení ceny za demontáž telekomunikačního zařízení
k § 2 odst. 7 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 225/2003 Sb.*)
k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu
Je-li předmětem sporu zaplacení ceny, na niž vznikl žalobci podle žalobního tvrzení nárok v důsledku demontáže telekomunikačního zařízení (pobočkové ústředny a telefonního přístroje), nejedná se o poskytování telekomunikační služby ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah ze smlouvy. Rozhodování o těchto věcech zákon o telekomunikacích nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu; příslušným k řízení je proto soud (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 18. 1. 2005, čj. Konf 53/2003-13)
*) Účinností od 1. 5. 2005 nahrazen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.