Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1213/2007

Myslivost: určení příslušnosti správního orgánu

Ejk 122/2006
Myslivost: určení příslušnosti
k § 29 odst. 1 a § 30 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
Pro rozhodování o přičlenění honebních pozemků (§ 30 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) platí táž pravidla k určení příslušnosti jako pro rozhodování o uznání honitby. Pokud tedy přičleňované pozemky leží v obvodech více orgánů státní správy myslivosti, je věcně a místně příslušný ten orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodě leží největší část přičleňovaných pozemků (§ 29 odst. 1 citovaného zákona).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 12. 2005, čj. 30 Ca 29/2005-62)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.