Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1214/2007

Daňové řízení: důkazní břemeno správce daně

Ej 4/2005
Daňové řízení: důkazní břemeno správce daně
k § 31 odst. 8 písm. c) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Tvrdí-li sám daňový subjekt, že jeho účetnictví nebylo správné a průkazné (zde: účetnictví stran zúčtování určité položky bylo vedeno nesprávně), již pojmově se nemůže dovolat existence důkazního břemene správce daně podle § 31 odst. 8 písm. c) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, spočívajícího v prokázání existence skutečností vyvracejících věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost účetnictví a jiných povinných evidencí či záznamů vedených daňovým subjektem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2004, čj. 7 Afs 24/2004-127)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.