Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1141/2007 - 1174/2007

Obsah vydání 5/2007

Stáhnout PDF

1141/2007 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby

Datum: 07.02.2007 · Sbírkové č.: 1141/2007 · Sp. zn.: 3 As 71/2006 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104b odst.1; 150/2002 Sb.: §72 odst.3;

1142/2007 Řízení před soudem: podání v elektronické podobě; k pojmu "originál" podání

Datum: 30.01.2007 · Sbírkové č.: 1142/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 81/2006 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 382 · Vztah k předpisu: 227/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §37 odst.2; LIT24287CZ;

1143/2007 Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1143/2007 · Sp. zn.: 2 Azs 21/2006 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 386 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104a;

1144/2007 Výkon trestu odnětí svobody: působení na odsouzené prostřednictvím pokynů a příkazů

Datum: 30.11.2006 · Sbírkové č.: 1144/2007 · Sp. zn.: 57 Ca 166/2005 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 5/2007 · Strana: 388 · Vztah k předpisu: 169/1999 Sb.: §34 odst.1; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a);

1145/2007 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu. Daňové řízení: neplatnost rozhodnutí

Datum: 13.12.2006 · Sbírkové č.: 1145/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 92/2006 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 391 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.7; 337/1992 Sb.: §32 odst.2;

1146/2007 Daňové řízení: nahlížení do spisu

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1146/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 94/2006 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 392 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §23;

1147/2007 Daňové řízení: náležitosti rozhodnutí

Datum: 13.10.2005 · Sbírkové č.: 1147/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 51/2004 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 395 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.2;

1148/2007 Daňové řízení: poměr odvolání a žádosti o sdělení důvodu rozdílu mezi přiznanou a vyměřenou daní

Datum: 23.11.2005 · Sbírkové č.: 1148/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 187/2003 - 30 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2007 · Strana: 397 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.10; 337/1992 Sb.: §32 odst.9; 337/1992 Sb.: §48 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c);

1149/2007 Daň z příjmů: zamezení dvojího zdanění; sdružené podniky

Datum: 30.01.2006 · Sbírkové č.: 1149/2007 · Sp. zn.: 59 Ca 19/2004 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2007 · Strana: 399 · Vztah k předpisu: 18/1984 Sb.: čl.9 odst.2; 18/1984 Sb.: čl.9; 337/1992 Sb.: §2; 337/1992 Sb.: §31; 337/1992 Sb.: §41;

1150/2007 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně

Datum: 05.02.2007 · Sbírkové č.: 1150/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 101/2006 - 178 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 409 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 337/1992 Sb.: §28; 558/1992 Sb.: §5; 588/1992 Sb.: §5;

1151/2007 Celní řízení: celní hodnota zboží

Datum: 03.05.2006 · Sbírkové č.: 1151/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 39/2005 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2007 · Strana: 412 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c); 31992R2913 (EU); 31993R2454 (EU);

1152/2007 Správní řízení: účastenství spolků. Právo na informace: řízení o odvolání

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1152/2007 · Sp. zn.: 1 As 33/2006 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 415 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §14 odst.2; 114/1992 Sb.: §70; 2/1993 Sb.; 106/1999 Sb.: §16; 106/1999 Sb.: §20 odst.4;

1153/2007 Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti poučení. Správní (územní) řízení: doručování vyhláškou

Datum: 19.01.2007 · Sbírkové č.: 1153/2007 · Sp. zn.: 4 As 68/2005 - 105 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 419 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.4; 71/1967 Sb.: §54 odst.3; 50/1976 Sb.: §42 odst.2; 132/1998 Sb.: §48;

1154/2007 Kolaudační řízení: kolaudace stavby schopné samostatného užívání

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 1154/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 219/2004 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2007 · Strana: 421 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.4; 71/1967 Sb.: §54 odst.3; 50/1976 Sb.: §42 odst.2; 50/1976 Sb.: §81 odst.1; 132/1998 Sb.: §48;

1155/2007 Kolaudační řízení: stanovení lhůty pro odstranění závad

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 1155/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 221/2004 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2007 · Strana: 423 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §81 odst.3; 50/1976 Sb.: §82; 50/1976 Sb.: §83;

1156/2007 Stavební řízení: řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 1156/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 220/2004 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2007 · Strana: 425 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §68; 132/1998 Sb.: §20 odst.1 písm.d); 132/1998 Sb.: §22;

1157/2007 Stavební řízení: občanskoprávní námitky

Datum: 29.11.2006 · Sbírkové č.: 1157/2007 · Sp. zn.: 57 Ca 62/2005 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 5/2007 · Strana: 427 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §58 odst.2; 50/1976 Sb.: §137 odst.3;

1158/2007 Důchodové pojištění: příplatek k důchodu

Datum: 07.02.2007 · Sbírkové č.: 1158/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 53/2006 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §33 odst.2; 119/1990 Sb.: §33 odst.1; 622/2004 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 405/2005 Sb.;

1159/2007 Důchodové pojištění: příplatek k důchodu

Datum: 10.01.2007 · Sbírkové č.: 1159/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 86/2005 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 431 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §58a; 119/1990 Sb.: §25 odst.8; 119/1990 Sb.: §25 odst.7; 155/1995 Sb.: §58; 155/1995 Sb.: §59; 155/1995 Sb.: §98;

1160/2007 Důchodové pojištění: souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 1160/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 88/2006 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 436 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §34 odst.2; 155/1995 Sb.: §37 odst.1;

1161/2007 Cenné papíry: veřejná nabídka cenných papírů

Datum: 10.01.2007 · Sbírkové č.: 1161/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 55/2006 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 440 · Vztah k předpisu: 591/1992 Sb.: §78c odst.2;

1162/2007 Ochrana spotřebitele: diskriminace. Správní trestání: rozpornost právního řádu

Datum: 20.12.2006 · Sbírkové č.: 1162/2007 · Sp. zn.: 1 As 14/2006 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 443 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §6;

1163/2007 Správní trestání: přestupek ublížení na cti; návrh na projednání přestupku

Datum: 17.01.2007 · Sbírkové č.: 1163/2007 · Sp. zn.: 2 As 60/2006 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 447 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §48 odst.1; 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.a); 200/1990 Sb.: §68 odst.1;

1164/2007 Správní vyhoštění: povaha zákazu pobytu na území státu; lhůta pro podání žaloby

Datum: 14.07.2005 · Sbírkové č.: 1164/2007 · Sp. zn.: 5 Azs 94/2005 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 453 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6; 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 326/1999 Sb.: §172 odst.2;

1165/2007 Autorský zákon: provozování rozhlasového a televizního vysílání díla

Datum: 24.01.2007 · Sbírkové č.: 1165/2007 · Sp. zn.: 1 As 36/2006 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 456 · Vztah k předpisu: 121/2000 Sb.: §23;

1166/2007 Veřejné zakázky: přezkum rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na vojenský materiál

Datum: 22.12.2006 · Sbírkové č.: 1166/2007 · Sp. zn.: 62 Ca 25/2006 - 196 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2007 · Strana: 459 · Vztah k předpisu: 273/1996 Sb.: §2 písm.b); 40/2004 Sb.: §4 odst.1 písm.b); 40/2004 Sb.: §6 odst.2; 40/2004 Sb.: §6 odst.1; 40/2004 Sb.: §94 odst.1; 31971L0305 (EU); 31989L0665 (EU);

1167/2007 Rozpočtová pravidla: pravomoc ke kontrole dotací poskytnutých ze státního rozpočtu

Datum: 13.12.2005 · Sbírkové č.: 1167/2007 · Sp. zn.: 59 Ca 70/2003 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2007 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 576/1990 Sb.: §1; 576/1990 Sb.: §20 odst.2; 576/1990 Sb.: §30; 337/1992 Sb.: §32 odst.7; 218/2000 Sb.: §14; 218/2000 Sb.: §15; 218/2000 Sb.: §39; 320/2001 Sb.: §32;

1168/2007 Ochrana utajovaných skutečností: bezpečnostní spolehlivost

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1168/2007 · Sp. zn.: 6 As 14/2006 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 148/1998 Sb.: §23 odst.2 písm.d);

1169/2007 Zdravotnictví: zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení

Datum: 24.03.2006 · Sbírkové č.: 1169/2007 · Sp. zn.: 7 Ca 199/2004 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2007 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 160/1992 Sb.: §13 odst.1 písm.a); 95/2004 Sb.: §3 odst.1 písm.c);

1170/2007 Kompetenční spory: neexistence sporu

Datum: 07.03.2005 · Sbírkové č.: 1170/2007 · Sp. zn.: Konf 106/2004 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2007 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.a);

1171/2007 Daň z převodu nemovitostí: vklad do základního kapitálu

Datum: 09.02.2005 · Sbírkové č.: 1171/2007 · Sp. zn.: 5 A 131/2001 - 86 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 87/1995 Sb.: §28 odst.1; 150/2002 Sb.: §78 odst.1;

1172/2007 Daň z převodu nemovitostí: vklad do základního kapitálu

Datum: 06.10.2004 · Sbírkové č.: 1172/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 26/2004 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2007 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §115; 357/1992 Sb.: §20 odst.6 písm.e);

1173/2007 Stavební zákon: účastenství v územním řízení

Datum: 24.10.2005 · Sbírkové č.: 1173/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 119/2004 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2007 · Strana: 472 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §34 odst.3; 50/1976 Sb.: §137a odst.3 písm.a); 50/1976 Sb.: §137a;

1174/2007 Státní památková péče: závazné stanovisko. Řízení před soudem: přezkum správního uvážení

Datum: 25.10.2005 · Sbírkové č.: 1174/2007 · Sp. zn.: 30 Ca 26/2005 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2007 · Strana: 472 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §14 odst.2; 150/2002 Sb.: §78 odst.1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.