Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V

1171/2007

Daň z převodu nemovitostí: vklad do základního kapitálu

Ej 105/2005
Řízení před soudem: přezkum správního uvážení
k § 78 odst. 1 soudního řádu správního
k § 28 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
Při zjištění nedostatků v podnikání družstevní záložny [§ 28 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech] je na uvážení správního orgánu, zda se zřetelem na všechny rozhodné skutečnosti nařídí nucenou správu či přijme jiná opatření. Na soudu je, aby posoudil, zda toto uvážení vychází z dostatečně zjištěného stavu věci, zda odpovídá zásadám logiky a je v souladu s účelem sledovaným tímto institutem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2005, čj. 5 A 131/2001-86)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.