Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V

1174/2007

Státní památková péče: závazné stanovisko. Řízení před soudem: přezkum správního uvážení

Ejk 44/2005
Státní památková péče: závazné stanovisko
Řízení před soudem: přezkum správního uvážení
k § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
k § 78 odst. 1 soudního řádu správního
I. Výsledek veřejné soutěže na ztvárnění uměleckého díla není závazným podkladem pro vydání závazného stanoviska orgánem státní památkové péče ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
II. Závěry orgánů státní památkové péče o tom, zda je provedení zamýšleného pomníku v daném místě z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné či nikoliv, jsou věcí jejich správního uvážení, jež nelze nahradit uvážením soudním (srov. § 78 odst. 1 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 10. 2005, čj. 30 Ca 26/2005-37)
Prejudikatura:
srov. č. 837/2006 Sb. NSS a ad II. č. 416/2004 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.