Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1217/2007 - 1254/2007

Obsah vydání 7/2007

Stáhnout PDF

1217/2007 Řízení před soudem: nedostatek řádného doručení správního rozhodnutí. Správní řízení: účastenství v řízení

Datum: 21.03.2007 · Sbírkové č.: 1217/2007 · Sp. zn.: 2 As 53/2006 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 567 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

1218/2007 Řízení před soudem: zaplacení soudního poplatku

Datum: 29.03.2007 · Sbírkové č.: 1218/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 112/2006 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 569 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.7;

1219/2007 Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti. Mezinárodní ochrana: přesah vlastních zájmů stěžovatele

Datum: 29.03.2007 · Sbírkové č.: 1219/2007 · Sp. zn.: 2 Azs 137/2006 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 570 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104a;

1220/2007 Daňové řízení: prodloužení lhůty v důsledku fikce

Datum: 26.01.2006 · Sbírkové č.: 1220/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 19/2005 - 78 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 572 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §14 odst.1; 337/1992 Sb.: §14 odst.4; 280/2009 Sb.: §36;

1221/2007 Daňové řízení: zákaz dvojího zdanění

Datum: 26.04.2007 · Sbírkové č.: 1221/2007 · Sp. zn.: 9 Afs 16/2007 - 87 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 575 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2; 586/1992 Sb.: §23 odst.4 písm.d);

1222/2007 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek

Datum: 23.03.2007 · Sbírkové č.: 1222/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 20/2006 - 90 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 578 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §7; 337/1992 Sb.: §31 odst.5;

1223/2007 Daňové řízení: výhody stanovení daně podle pomůcek pro daňový subjekt

Datum: 29.03.2007 · Sbírkové č.: 1223/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 162/2006 - 114 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 581 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.3;

1224/2007 Daňové řízení: součinnost třetích osob

Datum: 26.07.2006 · Sbírkové č.: 1224/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 1/2006 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 582 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §34 odst.4;

1225/2007 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Datum: 28.03.2007 · Sbírkové č.: 1225/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 95/2006 - 80 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 584 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24; 586/1992 Sb.: §25;

1226/2007 Daň z příjmů: plnění po odstoupení od smlouvy

Datum: 28.02.2007 · Sbírkové č.: 1226/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 64/2006 - 100 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 589 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23 odst.13;

1227/2007 Daň z přidané hodnoty: provozovatel výherních hracích přístrojů

Datum: 08.03.2007 · Sbírkové č.: 1227/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 225/2006 - 18 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2007 · Strana: 593 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §1 odst.6; 202/1990 Sb.; 588/1992 Sb.: §34;

1228/2007 Daň z převodu nemovitostí: základ daně při vkladech nemovitostí do obchodních společností

Datum: 26.04.2007 · Sbírkové č.: 1228/2007 · Sp. zn.: 9 Afs 9/2007 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 595 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §59 odst.3; 357/1992 Sb.: §10 písm.a); 151/1997 Sb.; 420/2003 Sb.;

1229/2007 Pobyt cizinců: stanovení doby vycestování. Správní řízení: dodatečná změna lhůty ke splnění povinnosti

Datum: 13.02.2007 · Sbírkové č.: 1229/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 294/2006 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 597 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §118 odst.1; 500/2004 Sb.: §68 odst.2; 500/2004 Sb.: §101 písm.c);

1230/2007 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 20.02.2007 · Sbírkové č.: 1230/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 330/2006 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2007 · Strana: 599 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §119 odst.5;

1231/2007 Právo na informace: fiktivní rozhodnutí

Datum: 15.02.2007 · Sbírkové č.: 1231/2007 · Sp. zn.: 22 Ca 258/2005 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 7/2007 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §14 odst.3 písm.c); 106/1999 Sb.: §15 odst.4; 106/1999 Sb.: §16 odst.3; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §81;

1232/2007 Správní rozhodnutí: soulad výroku s odůvodněním. Správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání

Datum: 23.02.2007 · Sbírkové č.: 1232/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 378/2006 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2007 · Strana: 605 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.2 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.2; 231/2001 Sb.: §60; 231/2001 Sb.: §60 odst.3 písm.d); 231/2001 Sb.: §61 odst.3 písm.d); 231/2001 Sb.: §61 odst.1 písm.l);

1233/2007 Správní trestání: odborný dozor nad bezpečností práce. Pracovní právo: práce přesčas

Datum: 27.02.2007 · Sbírkové č.: 1233/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 188/2005 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2007 · Strana: 607 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §96 odst.1;

1234/2007 Správní trestání: veterinární péče; nesplnění závazného pokynu

Datum: 30.01.2007 · Sbírkové č.: 1234/2007 · Sp. zn.: 8 Ca 237/2005 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2007 · Strana: 610 · Vztah k předpisu: 166/1999 Sb.: §73 odst.1 písm.c); 166/1999 Sb.: §73 odst.1 písm.c) bod.6;

1235/2007 Shromažďovací právo: místo shromáždění

Datum: 05.04.2007 · Sbírkové č.: 1235/2007 · Sp. zn.: 30 Ca 30/2007 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 7/2007 · Strana: 612 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §10 odst.2 písm.a);

1236/2007 Stavební řízení: účastenství v řízení

Datum: 28.03.2007 · Sbírkové č.: 1236/2007 · Sp. zn.: 3 As 74/2006 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 615 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §59 odst.4; 50/1976 Sb.: §59 odst.1 písm.b); 500/2004 Sb.: §28 odst.1; 500/2004 Sb.: §76 odst.5; 500/2004 Sb.: §85 odst.1;

1237/2007 Státní památková péče: ochrana památek ve vztahu ke stavebnímu řízení

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 1237/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 169/2005 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2007 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.; 20/1987 Sb.: §9; 20/1987 Sb.: §10;

1238/2007 Ochrana spotřebitele: diskriminace

Datum: 16.03.2007 · Sbírkové č.: 1238/2007 · Sp. zn.: 4 As 63/2005 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §6;

1239/2007 Veřejné zdravotní pojištění: penále za nezaplacení pojistného po vyhlášení konkursu

Datum: 21.03.2007 · Sbírkové č.: 1239/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 19/2006 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §33 odst.1 písm.d); 592/1992 Sb.: §16 odst.6;

1240/2007 Veřejné zdravotní pojištění: promlčení pojistného

Datum: 12.03.2007 · Sbírkové č.: 1240/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 201/2006 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2007 · Strana: 629 · Vztah k předpisu: 592/1992 Sb.: §16 odst.1; 592/1992 Sb.: §16 odst.2;

1241/2007 Pojistné na sociální zabezpečení: vznik povinnosti platit pojistné

Datum: 11.04.2007 · Sbírkové č.: 1241/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 63/2006 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 633 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.g); 328/1991 Sb.: §31 odst.2 písm.d); 589/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.a); 589/1992 Sb.: §6 odst.1; 589/1992 Sb.: §9 odst.2;

1242/2007 Důchodové pojištění: podmínky vzniku nároku na plný invalidní důchod

Datum: 30.03.2007 · Sbírkové č.: 1242/2007 · Sp. zn.: 4 Ads 34/2006 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 636 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §29 odst.3; 155/1995 Sb.: §40 odst.1 písm.a);

1243/2007 Političtí vězni: příplatek k důchodu

Datum: 07.03.2007 · Sbírkové č.: 1243/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 4/2006 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 638 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §33 odst.2; 119/1990 Sb.; 1/1993 Sb.: čl.95; 1/1993 Sb.: čl.1; 622/2004 Sb.: §1 odst.1 písm.a);

1244/2007 Kompetenční spory: nezákonný zásah správního orgánu spočívající v zápisu poznámky do katastru nemovitostí

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 1244/2007 · Sp. zn.: Konf 30/2006 - 5 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 642 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §244 odst.1; 265/1992 Sb.: §9; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); 150/2002 Sb.: §82;

1245/2007 Kompetenční spory: pojem sporu; pravomoc rozhodovat o nákladech řízení před správním orgánem

Datum: 20.03.2007 · Sbírkové č.: 1245/2007 · Sp. zn.: Konf 37/2006 - 31 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 645 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §1 odst.2;

1246/2007 Katastr nemovitostí: zřejmý omyl při vedení a obnově katastru

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 1246/2007 · Sp. zn.: 59 Ca 94/2005 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2007 · Strana: 646 · Vztah k předpisu: 22/1964 Sb.; 23/1964 Sb.: §4 odst.2; 23/1964 Sb.: §4 odst.1 písm.b); 344/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.a);

1247/2007 Ochranné známky: shodnost či podobnost výrobků a služeb

Datum: 07.04.2006 · Sbírkové č.: 1247/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 258/2005 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2007 · Strana: 650 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §7; 441/2003 Sb.;

1248/2007 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 318/06 Náhrada za znárodněný majetek

Datum: 14.02.2006 · Sbírkové č.: 1248/2007 · Sp. zn.: 5 Ans 8/2005 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 100/1945 Sb.;

1249/2007 Řízení před soudem: podklady pro rozhodnutí; nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu

Datum: 21.04.2005 · Sbírkové č.: 1249/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 149/2004 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 659 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §109 odst.3;

1250/2007 Řízení před soudem: lhůta k podání kasační stížnosti

Datum: 18.05.2005 · Sbírkové č.: 1250/2007 · Sp. zn.: 1 Azs 127/2004 - 43 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 659 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §106 odst.2;

1251/2007 Daňové řízení: povinnost prokázat náklady vzniklé z komisionářské smlouvy; meze činnosti odvolacího orgánu

Datum: 07.03.2005 · Sbírkové č.: 1251/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 40/2004 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 659 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §48 odst.6; 337/1992 Sb.: §50 odst.3;

1252/2007 Správní řízení: doručování písemností

Datum: 14.07.2005 · Sbírkové č.: 1252/2007 · Sp. zn.: 3 As 53/2004 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 660 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §25 odst.1; 71/1967 Sb.: §51 odst.1; 71/1967 Sb.: §51;

1253/2007 Daňové řízení: úrok za daňový přeplatek. Daň z přidané hodnoty: vracení nadměrného odpočtu

Datum: 08.02.2006 · Sbírkové č.: 1253/2007 · Sp. zn.: 30 Ca 57/2004 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 660 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §43 odst.3; 337/1992 Sb.: §64 odst.6; 588/1992 Sb.: §37a;

1254/2007 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně

Datum: 16.03.2005 · Sbírkové č.: 1254/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 23/2003 - 122 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2007 · Strana: 660 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §19;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.