Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1249/2007

Řízení před soudem: podklady pro rozhodnutí; nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu

Ej 215/2005
Řízení před soudem: podklady pro rozhodnutí; nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu
k § 103 odst. 1 písm. d) a § 109 odst. 3 soudního řádu správního
Pokud krajský soud opírá své zrušující rozhodnutí o to, že cena dovezeného zboží byla stanovena na základě úspěšné reklamace vad jiného zboží, ačkoliv u žádného z dovozů nic takového tvrzeno a zjišťováno nebylo a otázka ceny zboží nebyla vůbec předmětem řízení, opírá soud rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované a nezjištěné a jeho rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, čj. 1 Afs 149/2004-44)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.