Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1253/2007

Daňové řízení: úrok za daňový přeplatek. Daň z přidané hodnoty: vracení nadměrného odpočtu

Ejk 218/2006
Daňové řízení: úrok za daňový přeplatek

Daň z přidané hodnoty: vracení nadměrného odpočtu
k § 43 odst. 3 a § 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb.
k § 37a zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 258/1994 Sb. a č. 133/1995 Sb.*)
Při stanovení počátku doby, po kterou náleží daňovému subjektu úrok z přeplatku podle § 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nelze u přeplatku vzniklého v důsledku vyměření nadměrného odpočtu postupovat podle věty prvé citovaného ustanovení, neboť vznik takového přeplatku správce daně nezavinil.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2006, čj. 30 Ca 57/2004-38)
*) S účinností od 1. 5. 2004 nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.