Vydání 9/2005

Číslo: 9/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 630/2005 - 659/2005

Obsah vydání 9/2005

Stáhnout PDF

630/2005 Telekomunikace a zřízení věcného břemene

Datum: 12.10.2004 · Sbírkové č.: 630/2005 · Sp. zn.: 5 As 11/2003 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 755 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §91 odst.3; 127/2005 Sb.: §104 odst.3; 127/2005 Sb.: §147; JUD40185CZ 3 As 8/2003 - 44;

631/2005 Obecně závazné vyhlášky obcí a pohyb psů na veřejných prostranstvích

Datum: 24.02.2005 · Sbírkové č.: 631/2005 · Sp. zn.: 4 As 35/2003 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 758 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §10; 128/2000 Sb.: §10 písm.b);

632/2005 Daň z přidané hodnoty a osvobození prodeje podniku nebo jeho části

Datum: 16.02.2005 · Sbírkové č.: 632/2005 · Sp. zn.: 1 Afs 3/2004 - 63 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 763 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.7; 588/1992 Sb.: §35;

633/2005 Daňové řízení: rozsah přezkumu rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek

Datum: 23.02.2005 · Sbírkové č.: 633/2005 · Sp. zn.: 1 Afs 74/2004 - 64 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 766 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §31 odst.7; 337/1992 Sb.: §46 odst.3; 337/1992 Sb.: §50 odst.5;

634/2005 Daňové řízení: úkon směřující k vyměření nebo doměření daně

Datum: 21.04.2005 · Sbírkové č.: 634/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 69/2004 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 770 · Vztah k předpisu: KSJ6CZ (APL); KSJ7CZ (APL); KSJ7CZ (EVO); KSJ6CZ (EVO); 337/1992 Sb.: §47 odst.2;

635/2005 Řízení před soudem a ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 01.03.2004 · Sbírkové č.: 635/2005 · Sp. zn.: 30 Ca 265/2003 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2005 · Strana: 774 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.7; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §85;

636/2005 Vyvlastnění a nepřípustnost retroaktivity

Datum: 18.06.2004 · Sbírkové č.: 636/2005 · Sp. zn.: 28 Ca 405/2001 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2005 · Strana: 776 · Vztah k předpisu: 87/1958 Sb.: §21; 50/1976 Sb.: §116 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.11; JUD17603CZ 1249/40;

637/2005 Řízení před soudem a rozhodnutí předběžné povahy

Datum: 23.03.2004 · Sbírkové č.: 637/2005 · Sp. zn.: 38 Ca 706/2002 - 34 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2005 · Strana: 779 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §102 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.b);

638/2005 Rozhodnutí správního orgánu a nepřezkoumatelnost

Datum: 22.01.2004 · Sbírkové č.: 638/2005 · Sp. zn.: 4 Azs 55/2003 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 783 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.3; 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §91; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

639/2005 Důchodové pojištění a výpočet průměrného měsíčního příjmu

Datum: 26.02.2004 · Sbírkové č.: 639/2005 · Sp. zn.: 5 Ads 29/2003 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 787 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §47 odst.1;

640/2005 Námitky ve stavebním řízení a postavení ekologického spolku v řízení

Datum: 19.02.2004 · Sbírkové č.: 640/2005 · Sp. zn.: 5 A 137/2000 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 789 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §60 odst.2; 50/1976 Sb.: §66; 114/1992 Sb.: §70; 132/1998 Sb.: §19 písm.c); 183/2006 Sb.: §115; JUD31694CZ I. ÚS 282/97; JUD20098CZ 5 A 98/98 - 109;

641/2005 Řízení před soudem a rozhodnutí věci bez nařízení jednání

Datum: 26.02.2004 · Sbírkové č.: 641/2005 · Sp. zn.: 6 Azs 36/2003 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 793 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §51; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §110 odst.1;

642/2005 Azyl a důvody udělení azylu

Datum: 20.04.2004 · Sbírkové č.: 642/2005 · Sp. zn.: 3 Azs 64/2004 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12;

643/2005 Azyl a doručování

Datum: 31.03.2004 · Sbírkové č.: 643/2005 · Sp. zn.: 7 Azs 62/2003 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 797 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §24; 325/1999 Sb.: §33;

644/2005 Přípustnost kasační stížnosti (rozhodnutí o nákladech řízení)

Datum: 22.04.2004 · Sbírkové č.: 644/2005 · Sp. zn.: 2 Azs 76/2003 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 798 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35; 150/2002 Sb.: §35 odst.7; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §104 odst.2; 150/2002 Sb.: §120;

645/2005 Daň z příjmů právnických osob: způsob uplatnění daňové ztráty

Datum: 14.05.2004 · Sbírkové č.: 645/2005 · Sp. zn.: 4 Afs 1/2003 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 799 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41; 586/1992 Sb.: §38p odst.1;

646/2005 Horní právo a povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 646/2005 · Sp. zn.: 7 A 133/2002 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 804 · Vztah k předpisu: 44/1988 Sb.: §33; 61/1988 Sb.: §10;

647/2005 Daňové řízení a vytýkací řízení ve vztahu k daňové kontrole

Datum: 08.10.2004 · Sbírkové č.: 647/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 31/2003 - 81 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 808 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.2 písm.c); 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §43;

648/2005 Řízení před soudem a odmítnutí podání pro neodstranění vad

Datum: 26.10.2004 · Sbírkové č.: 648/2005 · Sp. zn.: 2 Azs 117/2004 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 811 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5;

649/2005 Důchodové pojištění a stanovení osobního vyměřovacího základu

Datum: 15.09.2004 · Sbírkové č.: 649/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 1/2004 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 815 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §18 odst.1; 155/1995 Sb.: §18 odst.4;

650/2005 Daňové řízení a nepřípustnost odvolání

Datum: 20.10.2004 · Sbírkové č.: 650/2005 · Sp. zn.: 1 Afs 37/2004 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 818 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §49 odst.2 písm.a); 337/1992 Sb.: §50 odst.3; 337/1992 Sb.: §53; 337/1992 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

651/2005 Ochrana "osobních údajů" právnické osoby

Datum: 13.10.2004 · Sbírkové č.: 651/2005 · Sp. zn.: 6 A 83/2001 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 821 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §25; 106/1999 Sb.: §1; 106/1999 Sb.: §2; 106/1999 Sb.: §17; 101/2000 Sb.: §1; 101/2000 Sb.: §50;

652/2005 Zaměstnanost a pravomoc rozhodnout o vyřazení z evidence uchazečů

Datum: 26.10.2004 · Sbírkové č.: 652/2005 · Sp. zn.: 6 Ans 1/2003 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 823 · Vztah k předpisu: 1/1991 Sb.: §7 odst.3; 1/1991 Sb.; 1/1993 Sb.: čl.2; 2/1993 Sb.: čl.2; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §82; 435/2004 Sb.; JUD30441CZ 7 A 83/2002 - 79; JUD30314CZ 2 As 77/2003 - 47;

653/2005 Daň z převodu nemovitostí: okamžik rozhodný pro ocenění nemovitosti

Datum: 12.01.2005 · Sbírkové č.: 653/2005 · Sp. zn.: 1 Afs 76/2004 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 831 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §8; 357/1992 Sb.: §9; 357/1992 Sb.: §10; 279/1997 Sb.: §21 odst.1; 540/2002 Sb.;

654/2005 Právo na informace a obchodní tajemství

Datum: 09.12.2004 · Sbírkové č.: 654/2005 · Sp. zn.: 7 A 118/2002 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 834 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §9 odst.2; 106/1999 Sb.: §9 odst.1; JUD20067CZ 31 Ca 189/2000 - 27;

655/2005 Řízení před soudem a posouzení právní povahy podání

Datum: 23.02.2005 · Sbírkové č.: 655/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 28/2004 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 582/1991 Sb.: §89 odst.1; 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §46 odst.1; 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §72 odst.1;

656/2005 Řízení před soudem a kompetenční výluka

Datum: 12.01.2005 · Sbírkové č.: 656/2005 · Sp. zn.: 1 As 18/2004 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 839 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 146/2002 Sb.: §5 odst.4; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70;

657/2005 Řízení před soudem a počátek běhu lhůty pro podání žaloby

Datum: 09.02.2005 · Sbírkové č.: 657/2005 · Sp. zn.: 1 As 34/2004 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 841 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §72 odst.1;

658/2005 Územní řízení a námitky souseda ke stavebně-technickému řešení stavby

Datum: 02.03.2005 · Sbírkové č.: 658/2005 · Sp. zn.: 1 As 12/2004 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 843 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §39; 183/2006 Sb.: §92; 183/2006 Sb.: §114;

659/2005 Správní řízení a lhůta pro přihlášení se k účastenství

Datum: 16.02.2005 · Sbírkové č.: 659/2005 · Sp. zn.: 3 As 10/2004 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2005 · Strana: 846 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §34; 114/1992 Sb.: §70 odst.3; 183/2006 Sb.: §85;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.