Vydání 11/2004

Číslo: 11/2004 · Ročník: II · Rozhodnutí č: 362/2004 - 393/2004

Obsah vydání 11/2004

Stáhnout PDF

362/2004 Řízení před soudem a ochrana proti nečinnosti

Datum: 26.08.2004 · Sbírkové č.: 362/2004 · Sp. zn.: 52 Ca 28/2004 - 67 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 11/2004 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §85; 150/2002 Sb.: §79 odst.1;

363/2004 Azyl za účelem sloučení rodiny

Datum: 19.05.2004 · Sbírkové č.: 363/2004 · Sp. zn.: 5 Azs 56/2004 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 945 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §13;

364/2004 Azyl a pojem "sociální skupina"

Datum: 19.05.2004 · Sbírkové č.: 364/2004 · Sp. zn.: 5 Azs 63/2004 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 947 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; JUD19675CZ 30 Ca 102/99 - 25;

365/2004 Kompetenční spory a zákon o půdě nebo zákon o mimosoudních rehabilitacích?

Datum: 15.06.2004 · Sbírkové č.: 365/2004 · Sp. zn.: Konf 4/2003 - 16 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2004 · Strana: 950 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 87/1991 Sb.: §1; 87/1991 Sb.; 229/1991 Sb.: §1; 229/1991 Sb.: §30; JUD6424CZ 6 A 901/94; JUD10441CZ 6 A 905/94; JUD11622CZ 6 A 901/94; JUD19638CZ 16 Ca 81/98 - 17; JUD19963CZ 30 Ca221/2000; JUD20132CZ 15 Ca 396/2001 - 13;

366/2004 Řízení před soudem a podjatost soudce

Datum: 14.06.2004 · Sbírkové č.: 366/2004 · Sp. zn.: Nao 9/2004 - 99 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 955 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1; 150/2002 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §9;

367/2004 Správní soudnictví a doručování

Datum: 10.06.2004 · Sbírkové č.: 367/2004 · Sp. zn.: 4 Azs 53/2004 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §42; JUD30394CZ 5 Azs 34/2003-42;

368/2004 Azyl a podmínky pro zastavení řízení

Datum: 10.06.2004 · Sbírkové č.: 368/2004 · Sp. zn.: 4 Azs 38/2004 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 959 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §25 písm.d); 325/1999 Sb.: §25; JUD30355CZ 7 Azs 34/2004 - 65;

369/2004 Daňové řízení a odůvodnění rozhodnutí o odvolání

Datum: 20.05.2004 · Sbírkové č.: 369/2004 · Sp. zn.: 7 Afs 10/2003 - 72 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 963 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §50 odst.7; 337/1992 Sb.; JUD25773CZ 30 Ca 52/2000;

370/2004 Azyl a bezpečná třetí země

Datum: 27.05.2004 · Sbírkové č.: 370/2004 · Sp. zn.: 2 Azs 3/2004 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 965 · Vztah k předpisu: 498/1990 Sb.: §11 odst.3; 325/1999 Sb.: §2 odst.2 písm.b); 325/1999 Sb.: §16 odst.1 písm.e); 325/1999 Sb.: §94 odst.1; JUD31234CZ Pl. ÚS 9/95; JUD26284CZ 2 Azs 5/2003 - 46;

371/2004 Vliv výkonu trestu odnětí svobody na místní příslušnost

Datum: 08.06.2004 · Sbírkové č.: 371/2004 · Sp. zn.: Nad 79/2004 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §7 odst.3;

372/2004 Kompetenční spory a rozhodnutí o vlastnictví podle zákona o půdě

Datum: 22.06.2004 · Sbírkové č.: 372/2004 · Sp. zn.: Konf 123/2003 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2004 · Strana: 970 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §244; 229/1991 Sb.: §9 odst.4; 131/2002 Sb.: §1 odst.1;

373/2004 Správní trestání a odborný dozor nad bezpečnostní práce

Datum: 15.06.2004 · Sbírkové č.: 373/2004 · Sp. zn.: 4 As 4/2003 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 972 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §133 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §191; 174/1968 Sb.: §6 odst.2 písm.b);

374/2004 Daňové řízení a výrok odvolacího orgánu o změně rozhodnutí

Datum: 10.06.2004 · Sbírkové č.: 374/2004 · Sp. zn.: 1 Afs 6/2003 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 976 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §50 odst.6; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

375/2004 Azyl a neurčitý právní pojem

Datum: 19.07.2004 · Sbírkové č.: 375/2004 · Sp. zn.: 5 Azs 105/2004 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 980 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §14;

376/2004 Správní soudnictví a jazyk rozhodnutí

Datum: 29.07.2004 · Sbírkové č.: 376/2004 · Sp. zn.: 5 Azs 52/2004 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 983 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §18; 2/1993 Sb.: čl.37; 150/2002 Sb.: §36 odst.1;

377/2004 Daňové řízení a neplatnost rozhodnutí

Datum: 12.07.2004 · Sbírkové č.: 377/2004 · Sp. zn.: 3 Afs 14/2004 - 53 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 985 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.7; JUD30305CZ 2 Afs 12/2003 - 216;

378/2004 Nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů

Datum: 28.07.2004 · Sbírkové č.: 378/2004 · Sp. zn.: 4 Azs 165/2004 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 988 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §33; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §109 odst.3; JUD41975CZ 4 Azs 12/2004 - 61;

379/2004 Správní soudnictví a postavení občanského sdružení

Datum: 29.07.2004 · Sbírkové č.: 379/2004 · Sp. zn.: 7 A 139/2001 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 990 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §22 odst.1; 114/1992 Sb.: §56; 2/1993 Sb.: čl.35; 150/2002 Sb.: §65; JUD19866CZ 6 A 40/96; JUD20098CZ 5 A 98/98 - 109;

380/2004 Správní soudnictví a ustanovení opatrovníka žalobci neznámého pobytu

Datum: 13.07.2004 · Sbírkové č.: 380/2004 · Sp. zn.: 2 Azs 233/2004 - 32 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 993 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29 odst.3; 325/1999 Sb.: §33;

381/2004 Řízení před soudem a překážka litispendence

Datum: 30.07.2004 · Sbírkové č.: 381/2004 · Sp. zn.: 4 Azs 189/2004 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 994 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §83; 99/1963 Sb.: §83 odst.1; 150/2002 Sb.: §32; 150/2002 Sb.: §64;

382/2004 Daň z přidané hodnoty: zlaté uzanční slitky

Datum: 15.07.2004 · Sbírkové č.: 382/2004 · Sp. zn.: 2 Afs 39/2004 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 996 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §43 odst.6;

383/2004 Správní soudnictví a kompetenční výluka

Datum: 02.08.2004 · Sbírkové č.: 383/2004 · Sp. zn.: 2 As 83/2003 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1000 · Vztah k předpisu: 33/1945 Sb.I: §3; 39/1969 Sb.: §1; 39/1969 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §65;

384/2004 Správní trestání a objektivní odpovědnost

Datum: 12.12.2003 · Sbírkové č.: 384/2004 · Sp. zn.: 5 A 110/2001 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1004 · Vztah k předpisu: 591/1992 Sb.: §86 odst.1 písm.b); 591/1992 Sb.: §87;

385/2004 Nepřítomnost řádně předvolaného účastníka řízení u jednání

Datum: 28.01.2004 · Sbírkové č.: 385/2004 · Sp. zn.: 4 Ads 31/2003 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1006 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c);

386/2004 Nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů

Datum: 11.08.2004 · Sbírkové č.: 386/2004 · Sp. zn.: 5 A 48/2001 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1009 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

387/2004 Řízení před soudem a nedostatek důvodů rozhodnutí

Datum: 17.06.2004 · Sbírkové č.: 387/2004 · Sp. zn.: 1 Ads 12/2003 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1014 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §109 odst.3;

388/2004 Azyl a k podmínkám udělení azylu za účelem sloučení rodiny

Datum: 12.08.2004 · Sbírkové č.: 388/2004 · Sp. zn.: 4 Azs 147/2004 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1017 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §13 odst.1;

389/2004 Celní právo a odpovědnost za celní delikt

Datum: 27.01.2004 · Sbírkové č.: 389/2004 · Sp. zn.: 3 As 3/2003 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1019 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §293 písm.d); 13/1993 Sb.: §298 odst.1;

390/2004 Výsluhové náležitosti bývalých vojáků z povolání

Datum: 19.05.2004 · Sbírkové č.: 390/2004 · Sp. zn.: 6 A 95/2000 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1023 · Vztah k předpisu: 1/1991 Sb.: §17 odst.10; 1/1992 Sb.: §17 odst.10; 221/1999 Sb.: §143 odst.3; JUD30245CZ 5 A 129/2002 - 21; JUD30398CZ 5 A 104/2002 - 28;

391/2004 Důchodové pojištění a vyměřovací základ za období před 1. lednem 1996

Datum: 30.06.2004 · Sbírkové č.: 391/2004 · Sp. zn.: 1 Ads 5/2003 - 116 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1026 · Vztah k předpisu: 195/1989 Sb.: §17a;

392/2004 Lhůta pro podání kasační stížnosti

Datum: 21.07.2004 · Sbírkové č.: 392/2004 · Sp. zn.: 6 Azs 83/2004 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1030 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §106 odst.2; 150/2002 Sb.: §120; JUD9602CZ 2 Cdon 1397/96;

393/2004 Kompetenční výluka a vady správního řízení

Datum: 17.08.2004 · Sbírkové č.: 393/2004 · Sp. zn.: 4 Ads 54/2003 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2004 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.f); 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §78 odst.1; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.b);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.