Vydání 3/2008

Číslo: 3/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1482/2008 - 1511/2008

Obsah vydání 3/2008

Stáhnout PDF

1482/2008 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků

Datum: 01.11.2007 · Sbírkové č.: 1482/2008 · Sp. zn.: 62Ca 40/2007 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2008 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 150/2002 Sb.: §36 odst.3;

1483/2008 Řízení před soudem: žalobní legitimace

Datum: 19.06.2007 · Sbírkové č.: 1483/2008 · Sp. zn.: 5 As 19/2006 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70; 150/2002 Sb.: §65 odst.2; 150/2002 Sb.: §66 odst.3; 150/2002 Sb.: §68 písm.a); 124/2004 Sb.m.s.: čl.9 odst.3; 124/2004 Sb.m.s.: čl.9 odst.2; 124/2004 Sb.m.s.: čl.9; JUD32695CZ Pl. ÚS 34/02; 31985L0337 (EU);

1484/2008 Akciová společnost: nabídka převzetí. Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost

Datum: 23.08.2006 · Sbírkové č.: 1484/2008 · Sp. zn.: 10 Ca 236/2004 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2008 · Strana: 195 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §66a; 513/1991 Sb.: §183b odst.1; 15/1998 Sb.: §9; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1485/2008 Právo na informace: fiktivní rozhodnutí. Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 10.12.2007 · Sbírkové č.: 1485/2008 · Sp. zn.: 1 Ans 5/2007 - 195 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79 odst.1;

1486/2008 Pozemní komunikace: pravomoc silničního správního úřadu; řízení o odstranění pevné překážky

Datum: 15.11.2007 · Sbírkové č.: 1486/2008 · Sp. zn.: 6 Ans 2/2007 - 128 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 200 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §29 odst.3; 13/1997 Sb.: §40 odst.5 písm.c); 150/2002 Sb.: §79;

1487/2008 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů; úroky z půjček a úvěrů

Datum: 07.11.2007 · Sbírkové č.: 1487/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 165/2006 - 114 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.w); JUD40221CZ 4 Afs 14/2003 - 78; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

1488/2008 Daň z příjmů: finanční pronájem

Datum: 22.11.2007 · Sbírkové č.: 1488/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 24/2007 - 53 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.4 písm.b); 586/1992 Sb.: §36 odst.1; 586/1992 Sb.: §36 odst.1 písm.c);

1489/2008 Daň z příjmů: zamezení dvojího zdanění; zdanění příjmů sportovce (daňového nerezidenta)

Datum: 22.11.2007 · Sbírkové č.: 1489/2008 · Sp. zn.: 9 Afs 55/2007 - 76 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 222 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7 odst.3; 586/1992 Sb.: §22; 586/1992 Sb.: §22 odst.1 písm.f); 257/1993 Sb.: čl.17;

1490/2008 Daň z převodu nemovitostí: předmět daně; převod součásti věci

Datum: 25.09.2007 · Sbírkové č.: 1490/2008 · Sp. zn.: 29Ca 115/2006 - 34 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2008 · Strana: 227 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §120 odst.1; 357/1992 Sb.: §9 odst.1;

1491/2008 Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání

Datum: 27.11.2007 · Sbírkové č.: 1491/2008 · Sp. zn.: 8 Afs 71/2006 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 230 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.4 písm.c); JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD103419CZ 2 Afs 51/2006 - 58;

1492/2008 Celní řízení: zajištění celního dluhu

Datum: 29.11.2007 · Sbírkové č.: 1492/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 75/2007 - 161 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37; 337/1992 Sb.: §32 odst.7; 13/1993 Sb.: §256; 13/1993 Sb.: §256 odst.1; 13/1993 Sb.: §260h; 500/2004 Sb.: §77; JUD30886CZ 6 A 76/2001 - 96; JUD30471CZ 3 Afs 14/2004 - 53; JUD30492CZ 2 Afs 47/2004 - 83; JUD37752CZ 8 Afs 92/2005 - 56;

1493/2008 Celní řízení: dokazování; posudky celně technických laboratoří

Datum: 24.10.2007 · Sbírkové č.: 1493/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 42/2007 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 185/2004 Sb.: §3 odst.4 písm.j);

1494/2008 Dualismus práva: povaha rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění a o nuceném omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene

Datum: 26.10.2006 · Sbírkové č.: 1494/2008 · Sp. zn.: 2 As 8/2006 - 130 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 242 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §59 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §110 odst.1; JUD30220CZ 7 A 38/2001 - 37; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 39; JUD30769CZ Konf 81/2004 - 12;

1495/2008 Správní řízení: disciplinární řízení vedené Českou lékařskou komorou

Datum: 01.11.2007 · Sbírkové č.: 1495/2008 · Sp. zn.: 22Ca 501/2006 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2008 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §180 odst.1;

1496/2008 Katastr nemovitostí: právo na bezúplatné poskytnutí údajů

Datum: 01.11.2007 · Sbírkové č.: 1496/2008 · Sp. zn.: 22Ca 330/2006 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2008 · Strana: 248 · Vztah k předpisu: 344/1992 Sb.: §22; 129/2000 Sb.: §15 odst.3; 162/2001 Sb.: §3; JUD30633CZ 2 Azs 252/2004 - 93;

1497/2008 Státní a veřejní zaměstnanci: platové poměry policistů; využívání technických prostředků a pomůcek

Datum: 29.11.2007 · Sbírkové č.: 1497/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 113/2007 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 143/1992 Sb.: §4; 469/2002 Sb.; 330/2003 Sb.: §2; 330/2003 Sb.: §3;

1498/2008 Ochrana přírody a krajiny: zásah do krajinného rázu

Datum: 09.11.2007 · Sbírkové č.: 1498/2008 · Sp. zn.: 2 As 35/2007 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §1; 114/1992 Sb.: §12 odst.2; JUD30412CZ 7 A 85/2001 - 43; JUD30592CZ 6 A 97/2001 - 39;

1499/2008 Ochrana rostlin: přípravky sloužící k ničení nežádoucích rostlin. Živnostenské právo: vázaná živnost

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 1499/2008 · Sp. zn.: 22Ca 401/2005 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2008 · Strana: 259 · Vztah k předpisu: 455/1991 Sb.: Příl.2; 455/1991 Sb.; 147/1996 Sb.: §2 odst.8;

1500/2008 Provozování her a loterií: provoz výherních hracích přístrojů; odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely

Datum: 07.12.2007 · Sbírkové č.: 1500/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 41/2007 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 261 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §4; 202/1990 Sb.: §4 odst.2; 202/1990 Sb.: §4 odst.3; JUD104613CZ 5 Afs 41/2007 - 88;

1501/2008 Správní trestání: provozování her a loterií

Datum: 27.11.2007 · Sbírkové č.: 1501/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 79/2007 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 264 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §24 odst.2; 202/1990 Sb.: §24; 202/1990 Sb.: §24 odst.1; 202/1990 Sb.: §48 odst.1;

1502/2008 Správní trestání: provozování her a loterií

Datum: 28.11.2007 · Sbírkové č.: 1502/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 122/2007 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 267 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §2 písm.h); 202/1990 Sb.: §4c písm.b); 202/1990 Sb.: §48 odst.1 písm.c); JUD38431CZ 15 Ca 216/2005 - 54;

1503/2008 Ceny: zákonné zmocnění k vydání cenového rozhodnutí

Datum: 30.11.2007 · Sbírkové č.: 1503/2008 · Sp. zn.: 5 As 34/2006 - 118 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 270 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.; 526/1990 Sb.; 151/2000 Sb.: §78 odst.2; 151/2000 Sb.: §78 odst.5; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.2; JUD32671CZ IV. ÚS 50/02; JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD34830CZ 5 As 59/2006 - 85;

1504/2008 Zvláštní příspěvek k důchodu: potřebná délka trvání vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody

Datum: 04.10.2006 · Sbírkové č.: 1504/2008 · Sp. zn.: 20Cad 43/2006 - 13 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2008 · Strana: 275 · Vztah k předpisu: 357/2005 Sb.: §5; 357/2005 Sb.: §5 odst.1 písm.c) bod.1;

1505/2008 Vodovody a kanalizace: povolení k provozování vodovodu; technický audit; podjatost auditora

Datum: 14.06.2006 · Sbírkové č.: 1505/2008 · Sp. zn.: 5 Ca 256/2005 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2008 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 274/2001 Sb.: §6 odst.6 písm.c);

1506/2008 Daň z příjmů fyzických osob: výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Datum: 31.03.2006 · Sbírkové č.: 1506/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 95/2004 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2008 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.zc); 586/1992 Sb.: §24 odst.1;

1507/2008 Daň z přidané hodnoty: povinnost zkracovat nárok na odpočet daně

Datum: 11.04.2006 · Sbírkové č.: 1507/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 85/2005 - 117 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 337/1992 Sb.: §40 odst.16; 588/1992 Sb.: §20 odst.1; 337/1997 Sb.;

1508/2008 Státní občanství: domněnka nabytí státního občanství

Datum: 29.03.2006 · Sbírkové č.: 1508/2008 · Sp. zn.: 4 As 19/2004 - 157 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 236/1920 Sb.: §2;

1509/2008 Ochrana lesa: použitelnost zákona o státní kontrole

Datum: 07.02.2006 · Sbírkové č.: 1509/2008 · Sp. zn.: 11 Ca 67/2005 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2008 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 282/1991 Sb.; 552/1991 Sb.;

1510/2008 Političtí vězni: příplatek k důchodu

Datum: 07.03.2006 · Sbírkové č.: 1510/2008 · Sp. zn.: 54Cad 108/2005 - 15 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2008 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §226 písm.b); 141/1961 Sb.: §278 odst.1; 119/1990 Sb.: §2; 119/1990 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 622/2004 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 662/2004 Sb.: §1 odst.1 písm.a);

1511/2008 Mezinárodní ochrana: právo na tlumočníka

Datum: 23.03.2005 · Sbírkové č.: 1511/2008 · Sp. zn.: 4 Azs 307/2004 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2008 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §18; 99/1963 Sb.: §18 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.37 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.25 odst.2 písm.b); 325/1999 Sb.: §22;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.