Vydání 3/2008

Číslo: 3/2008 · Ročník: VI

1509/2008

Ochrana lesa: použitelnost zákona o státní kontrole

Ejk 174/2006
Ochrana lesa: použitelnost zákona o státní kontrole
k zákonu ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí
k zákonu ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Ze zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ani ze zákona ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí, nevyplývá, že by pro oblast působnosti České inspekce životního prostředí byl zákon o státní kontrole
a priori
vyloučen a že by tento orgán nebyl povinen při své činnosti podle uvedeného zákona postupovat. To však na druhé straně rovněž neznamená, že by Česká inspekce životního prostředí musela vždy postupovat pouze podle zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Ze zákona ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí, ani z jiného právního předpisu také nevyplývá, že by obligatorním předpokladem pro zahájení řízení o pokutě dle ustanovení § 4 písm. c) tohoto zákona bylo ukončení státní kontroly, resp. její výsledky.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2006, čj. 11 Ca 67/2005-68)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.