Vydání 3/2008

Číslo: 3/2008 · Ročník: VI

1511/2008

Mezinárodní ochrana: právo na tlumočníka

Ej 187/2005
Mezinárodní ochrana: právo na tlumočníka
k čl. 25 odst. 2 písm. b) a čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod
k § 22 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu)
k § 18 občanského soudního řádu
Se souhlasem účastníka řízení (byť byl udělen již v řízení před správním orgánem) nebo v odůvodněných případech, např. tehdy, je-li mateřštinou účastníka málo rozšířený jazyk (zde: gagauzština), může soud podle § 18 odst. 2 o. s. ř. přibrat tlumočníka i z jiného jazyka, který účastník ovládá, a který nadto byl v jeho domovské zemi dlouhá léta jazykem úředním (zde: ruština).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, čj. 4 Azs 307/2004-63)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.