Vydání 3/2008

Číslo: 3/2008 · Ročník: VI

1508/2008

Státní občanství: domněnka nabytí státního občanství

Ej 125/2006
Státní občanství: domněnka nabytí státního občanství
k § 2 ústavního zákona č. 236/1920 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé*)
Ustanovení § 2 ústavního zákona č. 236/1920 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé, nezakládá domněnku nabytí československého státního občanství narozením na území Československé republiky u osob, jejichž státní občanství lze určit na základě domovské příslušnosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, čj. 4 As 19/2004-157)
Prejudikatura:
srov. Boh. A 5336/26, Boh. A 1650/22.
*)
S účinností od 1. 10. 1949 zrušen zákonem č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.