Vydání 3/2008

Číslo: 3/2008 · Ročník: VI

1507/2008

Daň z přidané hodnoty: povinnost zkracovat nárok na odpočet daně

Ej 136/2006
Daň z přidané hodnoty: povinnost zkracovat nárok na odpočet daně. Daňové řízení: zpráva o daňové kontrole
k § 20 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro zdaňovací období I. čtvrtletí roku 1998*)
k § 16 odst. 8 a § 40 odst. 16 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 255/1994 Sb., č. 323/1996 Sb. a č. 29/2000 Sb.
I. Neuvedení zdanitelných plnění osvobozených od daně z přidané hodnoty v daňovém přiznání není pouhým formálním pochybením nemajícím vliv na výši daně, neboť podle § 20 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl daňový subjekt povinen v odpovídajícím poměru zkracovat nárok na odpočet daně.
II. Zpráva o daňové kontrole (§ 16 odst. 8 zákona ČNR č. 337/1997 Sb., o správě daní a poplatků) je dostatečným důkazním prostředkem pro rozhodnutí o doměření daně i za situace, kdy v ní správce daně konkrétně nevyčíslil částku, o kterou byla daňová povinnost zkrácena, pokud je v ní dostatečně popsáno pochybení, kterého se daňový subjekt dopustil, a pokud je určení daně otázkou pouhého matematického výpočtu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2006, čj. 2 Afs 85/2005-117)
*)
S účinností od 1. 5. 2004 zrušen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.