Vydání 9/2007

Číslo: 9/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1291/2007 - 1320/2007

Obsah vydání 9/2007

Stáhnout PDF

1291/2007 Řízení před soudem: předběžné opatření; ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 28.07.2006 · Sbírkové č.: 1291/2007 · Sp. zn.: 59 Ca 87/2006 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 9/2007 · Strana: 755 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §38 odst.1; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §86;

1292/2007 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí, jehož účinky již pominuly. Ochrana utajovaných skutečností: platnost osvědčení

Datum: 11.05.2007 · Sbírkové č.: 1292/2007 · Sp. zn.: 7 Ca 51/2006 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2007 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 148/1998 Sb.: §36 odst.3; 148/1998 Sb.: §36 odst.7;

1293/2007 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 16.05.2007 · Sbírkové č.: 1293/2007 · Sp. zn.: 2 Ans 5/2006 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 758 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §79;

1294/2007 Řízení před soudem: místní příslušnost soudu ve věcech mezinárodní ochrany

Datum: 15.05.2007 · Sbírkové č.: 1294/2007 · Sp. zn.: 2 Azs 15/2007 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 760 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §32 odst.4; 325/1999 Sb.: §77;

1295/2007 Správní řízení: obnova řízení

Datum: 30.03.2006 · Sbírkové č.: 1295/2007 · Sp. zn.: 22 Ca 83/2005 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2007 · Strana: 761 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62 odst.1 písm.c);

1296/2007 Správní řízení: zásada jednotnosti řízení. Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení; vymezení relevantního trhu

Datum: 29.05.2007 · Sbírkové č.: 1296/2007 · Sp. zn.: 62 Ca 20/2006 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2007 · Strana: 764 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §59 odst.1; 143/2001 Sb.: §2 odst.2; 143/2001 Sb.: §11 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1297/2007 Shromažďovací právo: zákaz shromáždění. Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti

Datum: 02.05.2006 · Sbírkové č.: 1297/2007 · Sp. zn.: 29 Ca 120/2006 - 10 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2007 · Strana: 771 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §10 odst.2 písm.b); 84/1990 Sb.: §16; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §68 odst.3; 500/2004 Sb.: §68 odst.1;

1298/2007 Stavební řízení: lhůta k dokončení stavby

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 1298/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 99/2005 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 9/2007 · Strana: 774 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §106 odst.3 písm.a);

1299/2007 Územní řízení: odepření účastenství

Datum: 27.04.2007 · Sbírkové č.: 1299/2007 · Sp. zn.: 57 Ca 15/2006 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9/2007 · Strana: 779 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §34 odst.1;

1300/2007 Právo na informace: přístup k informacím obsaženým v územně plánovací dokumentaci

Datum: 30.05.2007 · Sbírkové č.: 1300/2007 · Sp. zn.: 5 Ca 126/2006 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2007 · Strana: 783 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §133; 106/1999 Sb.: §2 odst.3; 106/1999 Sb.;

1301/2007 Daňové řízení: zastřený (dissimulovaný) právní úkon

Datum: 03.04.2007 · Sbírkové č.: 1301/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 73/2004 - 89 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2007 · Strana: 788 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.7; 280/2009 Sb.: §8; JUD148638CZ 4 Afs 18/2003 - 127;

1302/2007 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek; odvolací řízení

Datum: 02.02.2006 · Sbírkové č.: 1302/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 111/2005 - 74 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 794 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §50 odst.5;

1303/2007 Daňové řízení: daňová kontrola? dodatečné daňové přiznání

Datum: 05.04.2007 · Sbírkové č.: 1303/2007 · Sp. zn.: 22 Ca 312/2005 - 22 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2007 · Strana: 800 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16;

1304/2007 Daň z příjmů fyzických osob: vznik povinnosti podat daňové přiznání. Daňové řízení: počátek běhu lhůty pro vyměření či doměření daně

Datum: 15.05.2007 · Sbírkové č.: 1304/2007 · Sp. zn.: 2 Aps 5/2006 - 98 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 803 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47 odst.1; 586/1992 Sb.: §38g; 235/2004 Sb.: §42;

1305/2007 Daň z příjmů fyzických osob: spolupráce manželů při podnikání

Datum: 03.05.2007 · Sbírkové č.: 1305/2007 · Sp. zn.: 8 Afs 64/2005 - 66 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 805 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §13;

1306/2007 Daň z příjmů fyzických osob: stanovení vstupní ceny

Datum: 13.06.2007 · Sbírkové č.: 1306/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 61/2006 - 80 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 808 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §29 odst.1 písm.c); 149/1995 Sb.;

1307/2007 Účetnictví: dohadné účty pasivní

Datum: 16.05.2007 · Sbírkové č.: 1307/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 36/2006 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 811 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §3 odst.1; 586/1992 Sb.: §23 odst.1;

1308/2007 Telekomunikace: reklamace vyúčtování cen

Datum: 25.05.2007 · Sbírkové č.: 1308/2007 · Sp. zn.: 7 Ca 223/2004 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2007 · Strana: 814 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §82 odst.8;

1309/2007 Telekomunikace: jednotný telefonní seznam

Datum: 25.04.2006 · Sbírkové č.: 1309/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 247/2005 - 162 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2007 · Strana: 816 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §35 odst.2 písm.a); 151/2000 Sb.: §35 odst.1 písm.c); 151/2000 Sb.: §97 odst.1 písm.n);

1310/2007 Myslivost: uznání honitby

Datum: 25.04.2007 · Sbírkové č.: 1310/2007 · Sp. zn.: 22 Ca 442/2004 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2007 · Strana: 818 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §2 písm.e); 449/2001 Sb.: §17 odst.5;

1311/2007 Zbraně a střelivo: povinnosti držitele zbrojní licence

Datum: 13.03.2007 · Sbírkové č.: 1311/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 22/2006 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2007 · Strana: 820 · Vztah k předpisu: 156/2000 Sb.: §16; 156/2000 Sb.; 119/2002 Sb.: §31; 119/2002 Sb.;

1312/2007 Kompetenční spory: věcná příslušnost soudů k přezkumu zákonnosti rozhodnutí o vyvlastnění po 1. 1. 2007

Datum: 08.06.2007 · Sbírkové č.: 1312/2007 · Sp. zn.: Konf 4/2007 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2007 · Strana: 826 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §244; 184/2006 Sb.;

1313/2007 Dualismus práva: náhrada za nemovitý majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině

Datum: 14.06.2007 · Sbírkové č.: 1313/2007 · Sp. zn.: 9 As 4/2007 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 828 · Vztah k předpisu: 186/1946 Sb.; 42/1958 Sb.; 99/1963 Sb.: §7;

1314/2007 Důchodové pojištění: zvýšení procentní výměry starobního důchodu

Datum: 30.05.2007 · Sbírkové č.: 1314/2007 · Sp. zn.: 4 Ads 56/2006 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 832 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §52 odst.1; 155/1995 Sb.: §34 odst.2;

1315/2007 Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; kontrola podkladů rozhodných pro určení výše pojistného

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 1315/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 18/2005 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 835 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §13 odst.2; 589/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.c); 589/1992 Sb.: §18 odst.1; LIT24288CZ;

1316/2007 Řízení před soudem: obnova řízení

Datum: 25.07.2005 · Sbírkové č.: 1316/2007 · Sp. zn.: Na 50/2005 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 847 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §113; 150/2002 Sb.: §114 odst.1; 150/2002 Sb.: §132;

1317/2007 Řízení před soudem: rozhodnutí o zrušení povinnosti srážet zajištění daně

Datum: 16.08.2005 · Sbírkové č.: 1317/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 172/2004 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 847 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §38e; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1318/2007 Správní trestání: rozsah soudního přezkumu rozhodnutí o pokutě

Datum: 31.05.2005 · Sbírkové č.: 1318/2007 · Sp. zn.: 1 As 6/2003 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 847 · Vztah k předpisu: 138/1973 Sb.: §27; 130/1974 Sb.: §24 písm.e); 130/1974 Sb.: §24e; 254/2001 Sb.; 150/2002 Sb.: §75 odst.2;

1319/2007 Stavební řízení: údržba stavby. Správní řízení: seznámení se s podklady pro rozhodnutí

Datum: 28.06.2005 · Sbírkové č.: 1319/2007 · Sp. zn.: 8 As 3/2005 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 848 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §86 odst.2; 50/1976 Sb.: §86 odst.1; 50/1976 Sb.: §86; 71/1976 Sb.: §33 odst.2; 71/1976 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.38;

1320/2007 Daň z přidané hodnoty: vymezení služby

Datum: 13.05.2005 · Sbírkové č.: 1320/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 123/2004 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2007 · Strana: 848 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.7; 588/1992 Sb.: §16 odst.4; 588/1992 Sb.: §16 odst.6;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.