Vydání 9/2007

Číslo: 9/2007 · Ročník: V

1317/2007

Řízení před soudem: rozhodnutí o zrušení povinnosti srážet zajištění daně

Ej 363/2005
Řízení před soudem: rozhodnutí o zrušení povinnosti srážet zajištění daně
k § 38e zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2002
k § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Rozhodnutí, jímž správní orgán nevyhověl žádosti o zrušení povinnosti srážet zajištění daně podle § 38e zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a je ze soudního přezkumu vyloučeno podle § 70 písm. a) s. ř. s. K zásahu do práv může dojít teprve v důsledku rozhodnutí o vyměření daně po skončení zdaňovacího období.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2005, čj. 5 Afs 172/2004-62)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.