Vydání 9/2007

Číslo: 9/2007 · Ročník: V

1316/2007

Řízení před soudem: obnova řízení

Ej 334/2005
Řízení před soudem: obnova řízení
k § 114 odst. 1, § 113 a § 132 soudního řádu správního
I. Návrh na obnovu řízení proti rozsudku vydanému v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je nepřípustný (§ 114 odst. 1 s. ř. s.
a contrario
).
II. O návrhu na obnovu řízení podanému proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, jímž bylo skončeno řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu zahájené před 1. 1. 2003, rozhodne tento soud (§ 132 ve spojení s § 113 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2005, čj. Na 50/2005-25)
Prejudikatura:
srov. č. 275/2004 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.