Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1255/2007 - 1290/2007

Obsah vydání 8/2007

Stáhnout PDF

1255/2007 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti; žaloba proti nečinnosti

Datum: 24.04.2007 · Sbírkové č.: 1255/2007 · Sp. zn.: 2 Ans 3/2006 - 49 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2007 · Strana: 661 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73 odst.4; 150/2002 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §107; JUD47145CZ 7 Ans 6/2005 - 35;

1256/2007 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti; důvodnost žaloby

Datum: 15.03.2007 · Sbírkové č.: 1256/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 101/2006 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2007 · Strana: 666 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §81 odst.2;

1257/2007 Řízení před soudem: zmatečnost

Datum: 12.04.2007 · Sbírkové č.: 1257/2007 · Sp. zn.: 2 As 62/2006 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 668 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.;

1258/2007 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí finančního arbitra. Správní trestání: pravomoc finančního arbitra uložit pokutu; zákon o platebním styku

Datum: 19.04.2007 · Sbírkové č.: 1258/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 176/2006 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 670 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 124/2002 Sb.; 150/2002 Sb.: §65; 229/2002 Sb.: §1 odst.1; 229/2002 Sb.: §17; 229/2002 Sb.: §17a; 229/2002 Sb.: §23 odst.1; 229/2002 Sb.: §23 odst.2; 229/2002 Sb.: §23; 57/2006 Sb.; LIT23323CZ;

1259/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka; zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Datum: 06.02.2007 · Sbírkové č.: 1259/2007 · Sp. zn.: 2 As 64/2005 - 108 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2007 · Strana: 679 · Vztah k předpisu: 133/2000 Sb.: §10; 133/2000 Sb.: §12 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD34517CZ 6 As 33/2003 - 81;

1260/2007 Advokacie: kárné provinění advokáta. Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení; náklady vynaložené na zastoupení České advokátní komory

Datum: 26.04.2007 · Sbírkové č.: 1260/2007 · Sp. zn.: 6 As 40/2006 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 684 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §32 odst.2; 150/2002 Sb.: §60 odst.7; 150/2002 Sb.: §60 odst.1;

1261/2007 Daňoví poradci: povinnost mlčenlivosti; vztah k živnosti účetní poradenství

Datum: 25.04.2007 · Sbírkové č.: 1261/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 62/2005 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 8/2007 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 523/1992 Sb.: §6 odst.8;

1262/2007 Daňoví poradci: povinnost mlčenlivosti. Daňové řízení: třetí osoba zúčastněná na řízení.

Datum: 17.05.2007 · Sbírkové č.: 1262/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 107/2006 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 690 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.5; 337/1992 Sb.: §7 odst.2; 337/1992 Sb.: §25 odst.1; 523/1992 Sb.: §6 odst.1; 523/1992 Sb.: §6 odst.8; 280/2009 Sb.: §9; 280/2009 Sb.: §22;

1263/2007 Daňové řízení: ručení společníka veřejné obchodní společnosti

Datum: 25.04.2007 · Sbírkové č.: 1263/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 93/2006 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 693 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §86; 337/1992 Sb.: §57 odst.5;

1264/2007 Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání

Datum: 27.03.2007 · Sbírkové č.: 1264/2007 · Sp. zn.: 8 Afs 111/2005 - 106 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2007 · Strana: 697 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 337/1992 Sb.: §41 odst.2; JUD41074CZ 2 Afs 153/2004 - 51;

1265/2007 Daň z příjmů: finanční pronájem

Datum: 06.06.2006 · Sbírkové č.: 1265/2007 · Sp. zn.: 59 Ca 68/2004 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 8/2007 · Strana: 699 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.h); 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.h) bod.2;

1266/2007 Daň z příjmů fyzických osob: příjem z podnikání

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 1266/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 8/2005 - 79 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 701 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7; 586/1992 Sb.: §10 odst.1 písm.a);

1267/2007 Daň darovací: bezúplatný převod bytové jednotky bytovým družstvem

Datum: 31.08.2006 · Sbírkové č.: 1267/2007 · Sp. zn.: 29 Ca 131/2004 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2007 · Strana: 704 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §6 odst.3 písm.a); 357/1992 Sb.: §6 odst.1 písm.a); 72/1994 Sb.: §21 odst.7; 219/2000 Sb.: §60a;

1268/2007 Spotřební daň z minerálních olejů: barvení a značkování paliv a maziv

Datum: 26.04.2007 · Sbírkové č.: 1268/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 96/2006 - 58 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 708 · Vztah k předpisu: 136/1994 Sb.: §3 písm.a); 136/1994 Sb.; 353/2003 Sb.: §3; 353/2003 Sb.: §56;

1269/2007 Regulace reklamy: reklama obsahující prvky pornografie

Datum: 24.01.2007 · Sbírkové č.: 1269/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 104/2005 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2007 · Strana: 711 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2 odst.3; 40/1995 Sb.;

1270/2007 Právo na informace: rozhodovací činnost soudů

Datum: 23.02.2007 · Sbírkové č.: 1270/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 144/2005 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2007 · Strana: 713 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.4 písm.b); 106/1999 Sb.: §12;

1271/2007 Právo na informace: povinnost předat informace povinnému subjektu

Datum: 26.04.2007 · Sbírkové č.: 1271/2007 · Sp. zn.: 6 As 15/2006 - 113 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 717 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.2 písm.a);

1272/2007 Právo na informace: informační povinnost veřejných zdravotních pojišťoven

Datum: 16.05.2007 · Sbírkové č.: 1272/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 33/2006 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 719 · Vztah k předpisu: 551/1991 Sb.: §24a; 592/1992 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.17; 106/1999 Sb.: §2 odst.2; 106/1999 Sb.: §9; 106/1999 Sb.: §10;

1273/2007 Myslivost: informace o využívání přírodního bohatství. Právo na informace o životním prostředí

Datum: 24.11.2005 · Sbírkové č.: 1273/2007 · Sp. zn.: 22 Ca 442/2003 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 8/2007 · Strana: 725 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.35; 2/1993 Sb.: čl.35 odst.2; 89/1995 Sb.: §2 odst.1; 98/1995 Sb.: §2 odst.1; 123/1998 Sb.: §8 odst.1 písm.b); 449/2001 Sb.: §2 písm.b);

1274/2007 Důchodové pojištění: starobní důchod; hodnocení doby pojištění

Datum: 26.04.2007 · Sbírkové č.: 1274/2007 · Sp. zn.: 4 Ads 24/2006 - 173 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 728 · Vztah k předpisu: 102/1964 Sb.: §59; 128/1975 Sb.: §72; 100/1988 Sb.; 582/1991 Sb.: §6 odst.4 písm.a); 155/1995 Sb.: §29 písm.a);

1275/2007 Vodní právo: uložení opatření k nápravě. Řízení před soudem: dokazování

Datum: 28.03.2007 · Sbírkové č.: 1275/2007 · Sp. zn.: 1 As 32/2006 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 733 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §40 odst.1; 138/1973 Sb.: §27 odst.1; 130/1974 Sb.: §24 písm.c); 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §77 odst.1; 150/2002 Sb.: §77 odst.2; 150/2002 Sb.: §78 odst.5; 150/2002 Sb.: §78 odst.6;

1276/2007 (x) - zrušeno nálezem Pl. ÚS 14/07 Opatření obecné povahy: schválení či změna územně plánovací dokumentace

Datum: 13.03.2007 · Sbírkové č.: 1276/2007 · Sp. zn.: 3 Ao 1/2007 - 44 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 738 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §9; 50/1976 Sb.: §29 odst.3; 150/2002 Sb.: §4 odst.2 písm.c); 150/2002 Sb.: §101a; 124/2004 Sb.m.s.: čl.7; 124/2004 Sb.m.s.: čl.9 odst.2;

1277/2007 Kompetenční spory: legitimace k podání návrhu; služné vojáků základní služby

Datum: 28.05.2007 · Sbírkové č.: 1277/2007 · Sp. zn.: Konf 34/2006 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 8/2007 · Strana: 743 · Vztah k předpisu: 220/1999 Sb.: §2 odst.1; 131/2002 Sb.: §3 odst.2;

1278/2007 Služební poměr příslušníků Policie ČR: porušení základních povinností policisty

Datum: 09.03.2006 · Sbírkové č.: 1278/2007 · Sp. zn.: 22 Ca 345/2004 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 8/2007 · Strana: 747 · Vztah k předpisu: 283/1991 Sb.: §2 odst.4; 186/1992 Sb.: §28 odst.1 písm.a);

1279/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 16.03.2005 · Sbírkové č.: 1279/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 30/2004 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 750 · Vztah k předpisu: 228/1993 Sb.: čl.20; 155/1995 Sb.: §61; 117/2002 Sb.m.s.: čl.19; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1280/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka. Horní právo: potvrzení o stanovení dobývacího prostoru

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 1280/2007 · Sp. zn.: 6 Ca 207/2004 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2007 · Strana: 750 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2003 Sb.: čl.IV; 150/2003 Sb.: čl.II;

1281/2007 Řízení před soudem: podjatost soudce

Datum: 04.05.2005 · Sbírkové č.: 1281/2007 · Sp. zn.: Nao 10/2005 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1;

1282/2007 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost. Správní trestání: hospodářská soutěž

Datum: 11.04.2006 · Sbírkové č.: 1282/2007 · Sp. zn.: 31 Ca 39/2005 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2007 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1283/2007 Svědecká výpověď a dokazování ve správním řízení a v řízení před krajským soudem. Daň z příjmů: uplatnění daňové ztráty a úroků z prodlení

Datum: 08.06.2005 · Sbírkové č.: 1283/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 30/2004 - 51 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §32 odst.1; 71/1967 Sb.: §35; 337/1992 Sb.: §31 odst.4; 337/1992 Sb.: §31 odst.2; 586/1992 Sb.: §24 odst.1; 586/1992 Sb.: §34 odst.1;

1284/2007 Správní řízení: označení osoby podepisující rozhodnutí

Datum: 16.06.2006 · Sbírkové č.: 1284/2007 · Sp. zn.: 7 A 121/2001 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 752 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47 odst.5; 76/1967 Sb.: §47 odst.5;

1285/2007 Celní právo: dlužnická solidarita

Datum: 30.03.2005 · Sbírkové č.: 1285/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 46/2004 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 752 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §240 odst.3; 13/1993 Sb.: §250;

1286/2007 Kompetenční spory: návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou

Datum: 04.05.2005 · Sbírkové č.: 1286/2007 · Sp. zn.: Konf 33/2004 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 8/2007 · Strana: 752 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §1 odst.2; 131/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 131/2002 Sb.: §3 odst.2; 131/2002 Sb.: §4; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c);

1287/2007 Zvláštní příplatek za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 1287/2007 · Sp. zn.: 2 As 3/2005 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 753 · Vztah k předpisu: 252/1992 Sb.: §2; 252/1992 Sb.; 307/2002 Sb.: §11; 307/2002 Sb.: §12 písm.a); 307/2002 Sb.: §16 odst.2;

1288/2007 Azyl: zjišťování skutkového stavu v řízení o udělení azylu; vztah výroků o neudělení azylu a o neexistenci překážky vycestování

Datum: 25.05.2005 · Sbírkové č.: 1288/2007 · Sp. zn.: 3 Azs 272/2004 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 753 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12 písm.b); 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §91; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

1289/2007 Střelné zbraně: k podmínkám ztráty spolehlivosti

Datum: 26.05.2005 · Sbírkové č.: 1289/2007 · Sp. zn.: 6 As 39/2003 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2007 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 288/1995 Sb.: §45 odst.2 písm.b) bod.3; 288/1995 Sb.: §45 písm.b); 119/2002 Sb.;

1290/2007 Stavební zákon: účastenství v řízení o odstranění stavby; odvolání opomenutého účastníka řízení

Datum: 23.03.2006 · Sbírkové č.: 1290/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 245/2005 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2007 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §97 odst.1; 50/1976 Sb.: §97; 50/1976 Sb.: §139 písm.f); 50/1976 Sb.: §139;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.