Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1280/2007

Řízení před soudem: kompetenční výluka. Horní právo: potvrzení o stanovení dobývacího prostoru

Ejk 335/2006
Řízení před soudem: kompetenční výluka

Horní právo: potvrzení o stanovení dobývacího prostoru
k čl. II bodu 1 a čl. IV zákona č. 150/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Potvrzení Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru vydané podle čl. II bod 1. a čl. IV zákona č. 150/2003 Sb. není rozhodnutím, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti (§ 65 odst. 1 s. ř. s.).
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2006, čj. 6 Ca 207/2004-48)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.