Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1286/2007

Kompetenční spory: návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou

Ej 228/2005
Kompetenční spory: návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou
k § 1 odst. 1 písm. a), § 1 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Jestliže soud rozhodl o zastavení řízení s tím, že věc bude postoupena určitému orgánu obce, je tento orgán obce (zde: Magistrát města Brna) stranou kompetenčního sporu, která může podat návrh na rozhodnutí tohoto sporu u zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Podal-li návrh jiný orgán obce (zde: zastupitelstvo statutárního města Brna), je nutno jej odmítnout jakožto návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 4. 5. 2005, čj. Konf 33/2004-13)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.