Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1290/2007

Stavební zákon: účastenství v řízení o odstranění stavby; odvolání opomenutého účastníka řízení

Ejk 275/2006
Stavební zákon: účastenství v řízení o odstranění stavby; odvolání opomenutého účastníka řízení
k § 97 a § 139 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a č. 83/1998 Sb.*)
I. Mezi jiná práva k pozemkům a stavbám ve smyslu § 139 písm. f) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, patří též zástavní právo. Vázne-li na stavbě, která má být odstraněna, zástavní právo, je účastníkem řízení podle § 97 odst. 1 stavebního zákona rovněž zástavní věřitel, případně osoba, která se stala jeho právním nástupcem v důsledku postoupení pohledávky zajištěné zástavním právem.
II. Pokud správní orgán nejednal s právním předchůdcem odvolatele jako s účastníkem řízení, ač s ním jako s účastníkem jednat měl, rozhodnutí správního orgánu I. stupně nenabylo právní moci a odvolání podané právním nástupcem se posoudí jako odvolání podané opomenutým účastníkem řízení. Nelze proto učinit závěr, že jde o odvolání podané neoprávněnou osobou, a zamítnout jej s odkazem na formálně vyznačenou právní moc rozhodnutí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2006, čj. 11 Ca 245/2005-91)
*) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.