Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1288/2007

Azyl: zjišťování skutkového stavu v řízení o udělení azylu; vztah výroků o neudělení azylu a o neexistenci překážky vycestování

Ej 257/2005
Azyl: zjišťování skutkového stavu v řízení o udělení azylu; vztah výroků o neudělení azylu a o neexistenci překážky vycestování
k § 12 písm. b) a k § 91 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.*)
I. Posuzuje-li správní orgán důvodnost obav žadatele o azyl z pronásledování pro zastávání politických názorů ve smyslu § 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je zpravidla třeba, aby vzal v úvahu situaci v zemi původu žadatele v době bezprostředně předcházející jeho odchodu z této země.
II. Zamítne-li soud správní žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve výroku, jímž žadateli nebyl udělen azyl podle § 12 a násl. zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a současně zruší totéž rozhodnutí ve výroku, jímž správní orgán rozhodl, že na žadatele se nevztahují překážky vycestování (§ 91 téhož zákona), není takové rozhodnutí v důsledku toho nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů nebo pro nesrozumitelnost [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2005, čj. 3 Azs 272/2004-67)
Prejudikatura:
srov. č. 260/2004 Sb. NSS.
*) Nyní též ve znění zákona č. 57/2005 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.