Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1281/2007

Řízení před soudem: podjatost soudce

Ej 227/2005
Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 odst. 1 soudního řádu správního
Položil-li soudce zástupci účastníka dotaz týkající se povahy jeho rodinného vztahu k účastníkovi, který jak účastník, tak jeho zástupce mohli subjektivně pociťovat jako nepříjemný, není dán důvod pochybovat o nepodjatosti soudce (§ 8 odst. 1 s. ř. s.), jestliže dotaz byl položen z věcných a racionálních důvodů, v souvislosti s vyřizováním věci, a jestliže není místa k domněnce, že dotaz byl položen s úmyslem dotázaného psychicky zranit, napadnout, ponížit jej nebo jinak poškodit.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2005, čj. Nao 10/2005-6)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.