Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1285/2007

Celní právo: dlužnická solidarita

Ej 176/2005
Celní právo: dlužnická solidarita
k § 240 odst. 3 a § 250 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona*)
Dlužníci podle § 240 odst. 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, jsou dlužníky společnými a nerozdílnými. Pro povahu tohoto spoludlužnického vztahu je nevýznamné, zda celní orgán vyměří celní dluh jen některému z nich nebo všem: solidarita dlužníků totiž nevzniká rozhodnutím, nýbrž je založena přímo zákonem (§ 250 celního zákona).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2005, čj. 1 Afs 46/2004-61)
*) Obě ustanovení byla zrušena zákonem č. 187/2004 Sb. s účinností k 1. 5. 2004.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.