Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1289/2007

Střelné zbraně: k podmínkám ztráty spolehlivosti

Ej 260/2005
Střelné zbraně: k podmínkám ztráty spolehlivosti
k § 45 písm. b) bod 3 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)*)
Z § 45 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních, vyplývá, že pro ztrátu spolehlivosti postačí porušení i jediné povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku zbraní a střeliva.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2005, čj. 6 As 39/2003-55)
*) S účinností od 1. 1. 2003 zrušen zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.