Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1284/2007

Správní řízení: označení osoby podepisující rozhodnutí

Ej 269/2005
Správní řízení: označení osoby podepisující rozhodnutí
k § 47 odst. 5 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Není vadou správního rozhodnutí, jestliže není u podpisu oprávněné osoby znovu uváděno celé označení správního orgánu, za který tato osoba jedná. Ustanovení § 47 odst. 5 správního řádu takovou povinnost neobsahuje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2005, čj. 7 A 121/2001-88)
Prejudikatura:
Bohuslav A. č. 3110/24.
*) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.