Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1074/2007 - 1106/2007

Obsah vydání 3/2007

Stáhnout PDF

1074/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 13.12.2006 · Sbírkové č.: 1074/2007 · Sp. zn.: 3 Ads 80/2006 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1075/2007 Řízení před soudem: nedostatek podmínek řízení. Územní samospráva: vystupování obce

Datum: 13.12.2006 · Sbírkové č.: 1075/2007 · Sp. zn.: 3 Ans 9/2005 - 114 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 192 · Vztah k předpisu: 131/2000 Sb.: §34 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

1076/2007 Řízení před soudem: pasivní žalobní legitimace

Datum: 08.11.2006 · Sbírkové č.: 1076/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 120/2006 - 75 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 193 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a odst.1; 150/2002 Sb.: §69; 150/2002 Sb.;

1077/2007 Daňové řízení: přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňového dlužníka

Datum: 29.09.2005 · Sbírkové č.: 1077/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 111/2004 - 123 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 195 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §303 odst.1; 99/1963 Sb.: §304 odst.1; 99/1963 Sb.: §307 odst.1; 337/1992 Sb.: §37 odst.1; 337/1992 Sb.: §73 odst.6 písm.a); 337/1992 Sb.: §73 odst.7;

1078/2007 Daňové řízení: důvody pro povolení obnovy řízení

Datum: 06.12.2006 · Sbírkové č.: 1078/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 36/2006 - 86 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §54; 337/1992 Sb.: §55;

1079/2007 Daňové řízení: zkoumání důvodu obnovy řízení. Řízení před soudem

Datum: 04.05.2005 · Sbírkové č.: 1079/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 103/2004 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 203 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §54 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

1080/2007 Daňové řízení: poučovací povinnost správce daně; nahlížení do spisu

Datum: 24.03.2005 · Sbírkové č.: 1080/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 9/2003 - 94 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §174; 200/1990 Sb.: §21 odst.1 písm.g); 337/1992 Sb.: §8 odst.4; 337/1992 Sb.: §23; 337/1992 Sb.: §32 odst.4; 337/1992 Sb.: §32 odst.2; 337/1992 Sb.: §32 odst.1; 337/1992 Sb.: §37 odst.1;

1081/2007 Daňové řízení: důkazní břemeno daňového subjektu; splnění povinnosti nepeněž.povahy

Datum: 23.11.2006 · Sbírkové č.: 1081/2007 · Sp. zn.: 361 Ca 246/2005 - 37 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2007 · Strana: 208 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §37 odst.1;

1082/2007 Daň z převodu nemovitostí: zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Datum: 09.11.2006 · Sbírkové č.: 1082/2007 · Sp. zn.: 1 Afs 28/2006 - 77 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §141; 357/1992 Sb.: §9 odst.3; 357/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.a);

1083/2007 Správní trestání: porušování cenových předpisů v taxislužbě

Datum: 02.11.2005 · Sbírkové č.: 1083/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 104/2005 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 217 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §33 odst.1; 526/1990 Sb.: §15 odst.1 písm.a);

1084/2007 Správní trestání: stání na parkovišti po uplynutí předplacené doby

Datum: 05.06.2006 · Sbírkové č.: 1084/2007 · Sp. zn.: 63 Ca 2/2006 - 18 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/2007 · Strana: 222 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.f); 361/2000 Sb.: §4 písm.c);

1085/2007 Správní trestání: nakládání s nebezpečným odpadem

Datum: 28.07.2006 · Sbírkové č.: 1085/2007 · Sp. zn.: 8 Ca 244/2004 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 225 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §6 odst.1 písm.b); 185/2001 Sb.: §66 odst.4 písm.a);

1086/2007 Advokacie: kárné provinění.Řízení před soudem:nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů

Datum: 25.11.2005 · Sbírkové č.: 1086/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 64/2004 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 226 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §32 odst.2; 185/1996 Sb.: §32 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1087/2007 Státní kontrola: zahájení kontroly; pověření k provedení kontroly

Datum: 21.09.2006 · Sbírkové č.: 1087/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 127/2005 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 230 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.: §12 odst.2 písm.a);

1088/2007 Správní řízení: nevrácení věci k dalšímu řízení

Datum: 08.11.2006 · Sbírkové č.: 1088/2007 · Sp. zn.: 3 As 55/2005 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §59 odst.3; 71/1967 Sb.: §59 odst.2;

1089/2007 Důchodové pojištění: nemoc z povolání; invalidní důchod

Datum: 28.11.2005 · Sbírkové č.: 1089/2007 · Sp. zn.: Ads 76/2004 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 237 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §16 odst.3; 155/1995 Sb.: §25 odst.2; 155/1995 Sb.: §38 písm.b); 342/1997 Sb.: §1; 342/1997 Sb.;

1090/2007 Důchodové pojištění: počátek běhu lhůty pro vrácení dávky vyplacené ve vyšší výši

Datum: 12.05.2005 · Sbírkové č.: 1090/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 36/2003 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 242 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §118a odst.3;

1091/2007 Zaměstnanost: doba zaměstnání zakládající nárok na hmotné zabezpečení

Datum: 16.11.2005 · Sbírkové č.: 1091/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 69/2004 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 1/1991 Sb.: §13 odst.1;

1092/2007 Volby do zastupitelstev obcí; zpochybnění zákonnosti hlasování

Datum: 16.11.2006 · Sbírkové č.: 1092/2007 · Sp. zn.: 44 Ca 155/2006 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §37;

1093/2007 Volby do zastupitelstev obcí: počet členů okrskové volební komise

Datum: 16.11.2006 · Sbírkové č.: 1093/2007 · Sp. zn.: 15 Ca 232/2006 - 43 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/2007 · Strana: 257 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §15 písm.d); 491/2001 Sb.: §17 odst.2;

1094/2007 Azyl: odněntí azylu

Datum: 08.11.2006 · Sbírkové č.: 1094/2007 · Sp. zn.: 3 Azs 11/2006 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 259 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §17 odst.3; 325/1999 Sb.: §17a; 325/1999 Sb.: §17 odst.1; 325/1999 Sb.: §17;

1095/2007 Azyl: zjišťování skutkového stavu

Datum: 19.08.2005 · Sbírkové č.: 1095/2007 · Sp. zn.: 4 Azs 467/2004 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 261 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §14; 325/1999 Sb.: §19;

1096/2007 Ochranné známky: řízení o výmazu; zápisná způsobilost

Datum: 06.10.2005 · Sbírkové č.: 1096/2007 · Sp. zn.: 7 A 151/2000 - 127 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 265 · Vztah k předpisu: 174/1988 Sb.: §4 písm.a); 137/1995 Sb.: §38 odst.1;

1097/2007 Ochranné známky: obvyklost a rozlišovací způsobilost. Správní řízení

Datum: 30.11.2006 · Sbírkové č.: 1097/2007 · Sp. zn.: 5 As 59/2006 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 273 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §33 odst.2; 441/2003 Sb.: §4 písm.d);

1098/2007 Ochranné známky: přechodná ustanovení

Datum: 09.11.2006 · Sbírkové č.: 1098/2007 · Sp. zn.: 7 As 10/2006 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.; 441/2003 Sb.: §52; 441/2003 Sb.;

1099/2007 Užitné vzory: meze obrany proti výmazu užitného vzoru

Datum: 01.12.2005 · Sbírkové č.: 1099/2007 · Sp. zn.: 7 A 105/2002 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 278 · Vztah k předpisu: 478/1992 Sb.: §8 odst.3 písm.c);

1100/2007 Rozhlasové a televizní vysílání. Přidělení vysílacího kmitočtu

Datum: 30.11.2006 · Sbírkové č.: 1100/2007 · Sp. zn.: 8 As 61/2005 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §12;

1101/2007 Stavební řízení: povolení změny stavby před dokončením

Datum: 25.11.2004 · Sbírkové č.: 1101/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 171/2003 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §68 odst.1; 50/1976 Sb.: §68;

1102/2007 Daňové řízení: platba zaplacená za dlužníka

Datum: 24.02.2005 · Sbírkové č.: 1102/2007 · Sp. zn.: 4 Afs 4/2003 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §59 odst.7;

1103/2007 Daň z příjmů: stálá provozovna; smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Datum: 22.04.2005 · Sbírkové č.: 1103/2007 · Sp. zn.: 10 Ca 39/2004 - 97 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 48/1979 Sb.: čl.7; 48/1979 Sb.: čl.5; 337/1992 Sb.: §34 odst.17; 337/1992 Sb.: §69 odst. 1; 586/1992 Sb.: §37; 586/1992 Sb.: §38e;

1104/2007 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně

Datum: 29.11.2004 · Sbírkové č.: 1104/2007 · Sp. zn.: 5 Ca 168/2003 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 284 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.a); 357/1992 Sb.: §20 odst.7; 72/1994 Sb.: §20; 72/1994 Sb.: §21 odst.1; 151/1997 Sb.: §8 odst.3;

1105/2007 Celní právo:závaz.informace o sazebním zařazení.Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 28.05.2004 · Sbírkové č.: 1105/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 76/2003 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 284 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §46; 150/2002 Sb.: §70 písm.b);

1106/2007 Právo na informace o životním prostředí: FNM ČR jako povinná osoba

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 1106/2007 · Sp. zn.: 5 As 46/2003 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2007 · Strana: 284 · Vztah k předpisu: 171/1991 Sb.: §1; 123/1998 Sb.: §2 písm.b);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.