Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1103/2007

Daň z příjmů: stálá provozovna; smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ejk 23/2005
Daň z příjmů: stálá provozovna; smlouvy o zamezení dvojího zdanění
k § 37 a § 38e zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1997
k § 34 odst. 17 a § 69 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
k čl. 5 a 7 smlouvy s Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, publikované vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 48/1979 Sb.
Upravuje-li mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění určitý právní institut odlišně od vnitrostátního předpisu, je nezbytné v prvé řadě aplikovat příslušnou mezinárodní smlouvu (§ 37 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Použít je třeba přitom takovou mezinárodní smlouvu, která se vztahuje na dané subjekty (zde: Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, publikovaná vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 48/1979 Sb.), bez ohledu na to, zda jiné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění upravují týž institut jinak.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2005, čj. 10 Ca 39/2004-97)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 516/1999.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.