Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1102/2007

Daňové řízení: platba zaplacená za dlužníka

Ej 119/2005
Daňové řízení: platba zaplacená za dlužníka
k § 59 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.*)
Nepřípustnost vrácení platby zaplacené daňovým subjektem bez výzvy finančních orgánů v domnění, že jako právní nástupce zaniklého státního podniku platí důchodovou daň, nelze účinně odůvodnit ustanovením § 59 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, bez zjištění, zda v době platby existovala daňová povinnost k důchodové dani a zda tížila právního předchůdce daňového subjektu. Bez těchto zjištění nelze tvrdit, že správce daně přijal platbu daně zaplacenou za dlužníka, kterou není možno vrátit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2005, čj. 4 Afs 4/2003-60)
*) Od 1.1.2003 se jedná o odst. 6.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.