Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1106/2007

Právo na informace o životním prostředí: FNM ČR jako povinná osoba

Ej 25/2005
Právo na informace o životním prostředí: Fond národního majetku České republiky jako povinná osoba
k § 1 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky*)
k § 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí**)
Fond národního majetku České republiky je jakožto právnická osoba řízená orgánem státní správy (§ 1 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky) subjektem povinným k poskytování informací o životním prostředí ve smyslu § 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, čj. 5 As 46/2003-41)
Prejudikatura:
srov. nález Ústavního soudu č. 30/2003 Sb. ÚS.
*) S účinností od 1. 1. 2006 zrušen zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
**) S účinností od 5. 1. 2005 bylo toto ustanovení novelizováno zákonem č. 6/2005 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.