Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1105/2007

Celní právo:závaz.informace o sazebním zařazení.Řízení před soudem: kompetenční výluka

Ejk 6/2005
Celní právo: závazná informace o sazebním zařazení
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 70 písm. b) soudního řádu správního
k § 46 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění účinném k 30. 4. 2004*)
Závazná informace o sazebním zařazení zboží, vydávaná podle § 46 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, je – jakožto úkon správního orgánu předběžné povahy – z přezkumu ve správním soudnictví vyloučena podle § 70 písm. b) s. ř. s.
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2004, čj. 9 Ca 76/2003-25)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 229/1998 a č. 669/2000, nález Pl. ÚS 8/99 (č. 291/1999 Sb.).
*) Ustanovení bylo v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie s účinností od 1. 5. 2004 zrušeno zákonem č. 187/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.