Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1104/2007

Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně

Ejk 4/2005
Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně
k § 9 odst. 1 písm. a) a § 20 odst. 7 zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném ke dni 15. 2. 1999
k § 8 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
k § 20 a § 21 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod bytu, nikoli pozemku s bytem převáděného, i když jsou vlastnické vztahy shodné a pro účely oceňování majetku se cena pozemku započítává do ceny stavby.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2004, čj. 5 Ca 168/2003-32)
Prejudikatura:
srov. č. 635/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.