Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V · Rozhodnutí č: 1381/2007 - 1422/2007

Obsah vydání 12/2007

Stáhnout PDF

1381/2007 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 24.07.2007 · Sbírkové č.: 1381/2007 · Sp. zn.: 2 Ans 4/2006 - 91 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2007 · Strana: 1037 · Vztah k předpisu: 100/1945 Sb.: §7; 100/1945 Sb.; 150/2002 Sb.: §79; JUD38904CZ 5 Ans 8/2005 - 63;

1382/2007 Řízení před soudem: nezákonný zásah; aktivní a pasivní legitimace

Datum: 19.09.2007 · Sbírkové č.: 1382/2007 · Sp. zn.: 9 Aps 1/2007 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1040 · Vztah k předpisu: 166/1993 Sb.; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §83;

1383/2007 Řízení před soudem: soulad správního aktu s interní instrukcí, ustálená správní praxe

Datum: 23.08.2007 · Sbírkové č.: 1383/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 45/2007 - 251 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1046 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.1; 13/1993 Sb.: §115 písm.b);

1384/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 31.07.2007 · Sbírkové č.: 1384/2007 · Sp. zn.: 57Ca 69/2006 - 55 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 12/2007 · Strana: 1048 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §65 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

1385/2007 Shromažďovací právo: přiměřenost zákazu shromáždění

Datum: 04.09.2007 · Sbírkové č.: 1385/2007 · Sp. zn.: 5 As 26/2007 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1051 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §10 odst.3; 84/1990 Sb.: §11 odst.3; 1/1993 Sb.: čl.95; 1/1993 Sb.: čl.95 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.19; 150/2002 Sb.: §51;

1386/2007 Politické strany a hnutí: pozastavení a znovuobnovení činnosti

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 1386/2007 · Sp. zn.: Obn 1/2006 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1055 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §14 odst.2; 424/1991 Sb.: §18; 150/2002 Sb.: §78 odst.5; 150/2002 Sb.: §79; 500/2004 Sb.: §71;

1387/2007 Spolkové právo: registrace občanského sdružení. Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Datum: 01.08.2007 · Sbírkové č.: 1387/2007 · Sp. zn.: 1 Ans 3/2007 - 235 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1059 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §7 odst.2; 150/2002 Sb.: §34 odst.1;

1388/2007 Řízení před soudem: aktivní legitimace vlastníka a přihlašovatele ochranné známky

Datum: 13.09.2007 · Sbírkové č.: 1388/2007 · Sp. zn.: 9 As 27/2007 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1067 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a; 441/2003 Sb.: §15;

1389/2007 Správní řízení: náležitosti rozhodnutí

Datum: 28.08.2007 · Sbírkové č.: 1389/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 87/2006 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1071 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47; 582/1991 Sb.: §85a; 155/1995 Sb.: §37 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a);

1390/2007 Důchodové pojištění: signifikace multiplikace při aplikaci legální regulace administrativní jurisdikcí

Datum: 24.08.2005 · Sbírkové č.: 1390/2007 · Sp. zn.: 1 Ads 20/2003 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1075 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §36 odst.1;

1391/2007 Veřejné zdravotní pojištění: církve a jejich duchovní jako plátci pojistného

Datum: 07.06.2006 · Sbírkové č.: 1391/2007 · Sp. zn.: 6 Ads 33/2005 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1077 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §5 písm.a);

1392/2007 Správní řízení: aplikace zásad soukromého práva

Datum: 22.08.2007 · Sbírkové č.: 1392/2007 · Sp. zn.: 2 As 88/2006 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1081 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §116 odst.4; 186/1992 Sb.: §118 odst.2;

1393/2007 Správní trestání: účastenství v přestupkovém řízení

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 1393/2007 · Sp. zn.: 2 As 73/2006 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1085 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §72; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c);

1394/2007 Správní trestání: pokuta za uvedení stanoveného výrobku na trh bez prohlášení o shodě

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 1394/2007 · Sp. zn.: 1 As 20/2007 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1087 · Vztah k předpisu: 22/1997 Sb.: §13 odst.2; 22/1997 Sb.: §19 odst.1 písm.b);

1395/2007 Daňové řízení: postavení ručitele; nahlížení do spisu

Datum: 29.06.2007 · Sbírkové č.: 1395/2007 · Sp. zn.: 8 Afs 35/2005 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1091 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §7 odst.2 písm.d); 337/1992 Sb.: §23;

1396/2007 Daň z příjmů: neoprávněné podnikání; ostatní příjmy

Datum: 21.09.2007 · Sbírkové č.: 1396/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 148/2006 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1093 · Vztah k předpisu: 455/1991 Sb.: §2 odst.2; 455/1991 Sb.: §2; 513/1991 Sb.: §2 odst.1; 586/1992 Sb.: §7 odst.1 písm.b); 586/1992 Sb.: §10 odst.1; 586/1992 Sb.: §10;

1397/2007 Daňové řízení: úkon směřující k vyměření nebo doměření daně

Datum: 19.07.2007 · Sbírkové č.: 1397/2007 · Sp. zn.: 22Ca 393/2006 - 26 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 12/2007 · Strana: 1096 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 588/1992 Sb.: §5 odst.1;

1398/2007 Daň z příjmů: výdaje na pracovní cesty

Datum: 09.08.2007 · Sbírkové č.: 1398/2007 · Sp. zn.: 10Ca 49/2007 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 12/2007 · Strana: 1098 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.k); 586/1992 Sb.: §24 odst.2;

1399/2007 Cla: prokázání preferenčního původu zboží

Datum: 13.09.2007 · Sbírkové č.: 1399/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 34/2007 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1103 · Vztah k předpisu: 7/1995 Sb.;

1400/2007 Územní samospráva: právo občanů kraje vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva

Datum: 03.05.2007 · Sbírkové č.: 1400/2007 · Sp. zn.: 15Ca 196/2006 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 12/2007 · Strana: 1108 · Vztah k předpisu: 129/2000 Sb.: §12 odst.2 písm.b); 129/2000 Sb.;

1401/2007 Rozhlasové a televizní vysílání: televizní vysílání na mobilní telefony

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 1401/2007 · Sp. zn.: 1 As 3/2007 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1110 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.b); 231/2001 Sb.: §2 odst.2 písm.b); 231/2001 Sb.: §26; 231/2001 Sb.: §60 odst.5; 127/2005 Sb.;

1402/2007 Právo na informace: povinné subjekty

Datum: 20.09.2007 · Sbírkové č.: 1402/2007 · Sp. zn.: 9 As 28/2007 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1117 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §25 odst.2; 106/1999 Sb.: §16 odst.2;

1403/2007 Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 21.11.2005 · Sbírkové č.: 1403/2007 · Sp. zn.: 1 Aps 2/2004 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §21; 150/2002 Sb.: §70 písm.c);

1404/2007 Řízení před soudem: neodstranitelná překážka řízení. Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

Datum: 21.07.2005 · Sbírkové č.: 1404/2007 · Sp. zn.: 7 Azs 101/2005 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.36; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

1405/2007 Řízení před soudem: posuzování včasnosti žaloby

Datum: 27.09.2005 · Sbírkové č.: 1405/2007 · Sp. zn.: 3 As 30/2005 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104b odst.1; 99/1963 Sb.: §247 odst.1; 326/1999 Sb.: §172 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §72 odst.3;

1406/2007 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti

Datum: 21.09.2005 · Sbírkové č.: 1406/2007 · Sp. zn.: 2 Afs 216/2004 - 123 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1124 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.a);

1407/2007 Řízení před soudem: k pojmu "rozhodnutí správního orgánu"

Datum: 27.10.2005 · Sbírkové č.: 1407/2007 · Sp. zn.: 6 As 58/2004 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1124 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §65 odst.1;

1408/2007 Správní řízení: veřejná listina. Živnostenské podnikání: posuzování odborné způsobilosti

Datum: 31.05.2006 · Sbírkové č.: 1408/2007 · Sp. zn.: 52Ca 17/2006 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 12/2007 · Strana: 1124 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §134; 29/1984 Sb.: §7 odst.1; 29/1984 Sb.: §8 odst.2; 29/1984 Sb.: §8 odst.3; 29/1984 Sb.: §15 odst.1; 455/1991 Sb.: §7;

1409/2007 Správní řízení: dvojinstančnost

Datum: 27.10.2005 · Sbírkové č.: 1409/2007 · Sp. zn.: 2 As 47/2004 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1125 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §3; 3/1993 Sb.: čl.2 odst.3; 151/2000 Sb.: §66; 150/2002 Sb.: §68 písm.a); 127/2005 Sb.: §25;

1410/2007 Daňové řízení: k důkaznímu břemenu

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 1410/2007 · Sp. zn.: 9 Ca 32/2005 - 85 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2007 · Strana: 1125 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.8 písm.b); 586/1992 Sb.: §23 odst.7;

1411/2007 Daňové řízení: omezení při změně vyměřené (doměřené) daně stanovené podle pomůcek

Datum: 15.09.2005 · Sbírkové č.: 1411/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 223/2004 - 89 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1126 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §27 odst.1 písm.e); 337/1992 Sb.: §47; 337/1992 Sb.: §54; 337/1992 Sb.: §55b;

1412/2007 Daňové řízení: součinnost třetích osob při místním šetření

Datum: 30.08.2005 · Sbírkové č.: 1412/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 30/2004 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1126 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §15 odst.5; 337/1992 Sb.: §34;

1413/2007 Daň z příjmů: výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; výpočet základu daně

Datum: 17.08.2005 · Sbírkové č.: 1413/2007 · Sp. zn.: 7 Afs 32/2003 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1127 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.1; 586/1992 Sb.: §7 odst.9;

1414/2007 Daň z převodu nemovitostí: příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů

Datum: 18.10.2005 · Sbírkové č.: 1414/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 91/2004 - 47 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1127 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 586/1992 Sb.: §10 odst.2; 586/1992 Sb.: §10 odst.1 písm.b);

1415/2007 Daň z příjmů: výdaje spojené s nabytím postoupené pohledávky

Datum: 24.11.2005 · Sbírkové č.: 1415/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 4/2005 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1128 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.o);

1416/2007 Daň z přidané hodnoty: k pojmu zdanitelného plnění

Datum: 11.11.2003 · Sbírkové č.: 1416/2007 · Sp. zn.: 11 Ca 65/2003 - 67 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2007 · Strana: 1128 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §2; 588/1992 Sb.: §19; 235/2004 Sb.;

1417/2007 Daň z příjmů: rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou jako daňově uznatelný výdaj

Datum: 16.05.2006 · Sbírkové č.: 1417/2007 · Sp. zn.: 29Ca 303/2005 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2007 · Strana: 1128 · Vztah k předpisu: 44/1988 Sb.: §31 odst.6; 44/1988 Sb.: §31 odst.5; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.i);

1418/2007 Daň z převodu nemovitostí: cena sjednaná a stanovená

Datum: 26.05.2006 · Sbírkové č.: 1418/2007 · Sp. zn.: 31Ca 242/2005 - 30 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 12/2007 · Strana: 1129 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §59 odst.3; 357/1992 Sb.: §10 písm.a); 151/1997 Sb.;

1419/2007 Celní právo: úrok za posečkání s úhradou celního dluhu

Datum: 30.09.2005 · Sbírkové č.: 1419/2007 · Sp. zn.: 5 Afs 143/2004 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2007 · Strana: 1129 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §275 odst.3;

1420/2007 Vodní právo: poplatek za odebrané množství podzemní vody

Datum: 31.03.2006 · Sbírkové č.: 1420/2007 · Sp. zn.: 6 Ca 186/2005 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2007 · Strana: 1130 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §88 odst.3; LIT25524CZ;

1421/2007 Rozhlasové a televizní vysílání: prodloužení platnosti licence

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 1421/2007 · Sp. zn.: 7 Ca 48/2006 - 61 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2007 · Strana: 1130 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §12 odst.10;

1422/2007 Služební poměr příslušníků Policie ČR: dokazování v řízení ve věcech služebního poměru

Datum: 16.05.2006 · Sbírkové č.: 1422/2007 · Sp. zn.: 7 Ca 104/2005 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2007 · Strana: 1130 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §106 odst.1 písm.d); 186/1992 Sb.: §130 odst.1; 186/1992 Sb.: §130 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.