Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1417/2007

Daň z příjmů: rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou jako daňově uznatelný výdaj

Ejk 510/2006
Daň z příjmů: rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou jako daňově uznatelný výdaj
k § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1998
k § 31 odst. 5 a 6 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, ve znění zákonů č. 541/1991 Sb. a č. 168/1993 Sb.
Jestliže ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, upravuje povinnost vytvářet rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou a současně výslovně stanoví, že tyto rezervy jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pak zvláštním zákonem, předvídaným v § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a určujícím způsob tvorby a výši daňově uznatelných rezerv, je pro případ tvorby rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků horní zákon.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 5. 2006, čj. 29 Ca 303/2005-40)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.