Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1406/2007

Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti

Ej 430/2005
Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti
k § 104 odst. 3 písm. a) soudního řádu správního
Jestliže krajský soud v rozsudku napadeném kasační stížností respektoval závazný právní názor vyslovený Nejvyšším správním soudem a tento názor spočíval ve výkladu, který byl nálezem Ústavního soudu označen za neústavní, nelze odmítnout věcné projednání kasační stížnosti s poukazem na § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2005, čj. 2 Afs 216/2004-123)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 861/2001.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.