Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1418/2007

Daň z převodu nemovitostí: cena sjednaná a stanovená

Ejk 527/2006
Daň z převodu nemovitostí: cena sjednaná a stanovená
k § 10 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb.
k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
k § 59 odst. 3 obchodního zákoníku
O cenu sjednanou dohodou ve smyslu § 10 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jde nepochybně tehdy, když je nemovitost převáděna na základě dvoustranného právního úkonu, při němž se předpokládá sjednání ceny, a to ceny odchylné od ceny zjištěné podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Cenu stanovenou posudkem znalce dle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za cenu sjednanou však považovat nelze, neboť se nejedná o cenu, která by byla stanovena projevem vůle účastníků smluvního vztahu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 5. 2006, čj. 31 Ca 242/2005-30)
Prejudikatura:
k základu daně srov. též č. 137/2004 Sb. NSS a č. 704/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.