Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1416/2007

Daň z přidané hodnoty: k pojmu zdanitelného plnění

Ejk 271/2006
Daň z přidané hodnoty: k pojmu zdanitelného plnění
k § 2 a § 19 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro zdaňovací období roku 1998*)
I. Předmět plnění, který byl na fakturách vystavených pro žalobce coby odběratele označen jako "cenové vyrovnání", není ani zbožím, ani službou, ale pouze vyrovnáním rozdílu ceny nákupní a prodejní, vzniklého v důsledku toho, že prodejci byli povinni prodat zboží koupené od žalobce konečným zákazníkům za žalobcem stanovenou nižší cenu. Tím, že žalobce svým prodejcům tento rozdíl kompenzoval, mu nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty podle § 19 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, neboť nešlo o přijetí zdanitelného plnění.
II. Daňová povinnost vzniká nikoli na základě smlouvy, ale ze zákona, nastanou-li zákonem stanovené okolnosti. Není proto rozhodné, co si smluvní strany mezi sebou dohodly a jak předmět svého plnění označily, ani zda došlo k plnění podle smlouvy, mimo ni nebo v rozporu s ní, ale jen to, zda uskutečněné plnění je zákonem ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, označeno za daňově
relevantní
- tedy zda zákon s takovým plněním spojuje vznik daňové povinnosti nebo vznik práva či nároku. S poskytnutím cenového vyrovnání nespojuje zákon o dani z přidané hodnoty vznik daňové povinnosti, protože nejde o zdanitelné plnění, a žalobce tak nebyl povinen platit svým prodejcům daň z přidané hodnoty jako součást ceny.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2003, čj. 11 Ca 65/2003-67)
*)
S účinností k 1. 5. 2004 zrušen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.