Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1403/2007

Řízení před soudem: kompetenční výluka

Ej 476/2005
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 21 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
k § 70 písm. c) soudního řádu správního
Rozhodne-li správní orgán v průběhu ústního jednání (§ 21 správního řádu č. 71/1967 Sb.) o tom, že účastníku řízení nedovoluje pořídit z průběhu jednání zvukový záznam, jde o rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení. Takové rozhodnutí je vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví ustanovením § 70 písm. c) soudního řádu správního. Žalobu proti takovému rozhodnutí podanou neprojedná správní soud ve věci samé, ale odmítne ji. Otázkou případného porušení procesních práv a posouzením, zda tu šlo o vadu řízení, která popřípadě mohla mít na následek nezákonné rozhodnutí, se může zabývat až v rámci řízení o žalobě proti konečnému rozhodnutí ve věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2005, čj. 1 Aps 2/2004-79)
*)
S účinností od 1. 1. 2006 zrušen novým správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.